AKTUALITY

Vážení rodiče,

podle sdělení ministra školství Roberta Plagy ze dne 29. dubna 2020 bude zveřejněna metodika nástupu a vyučování žáků 1. stupně základních škol pravděpodobně v průběhu příštího týdne, stejně tak možný nástup do škol žáků 9. ročníku.

Dosud známé informace

  • Výuka žáků 1. stupně ZŠ bude zahájena 25. května 2020
  • Nástup žáků do školy závisí na rozhodnutí zákonných zástupců
  • Skupiny žáků budou pracovat v patnáctičlenných skupinách bez ohledu na ročník
  • Nebude se jednat o standartní výuku
  • Předpokládá se vybavení vlastními rouškami včetně náhradních
  • Žáci přihlášení zákonnými zástupci jsou zdraví a nejsou ve styku s rizikovou skupinou lidí

Přesnější informace sdělíme po zveřejnění metodického pokynu MŠMT.

Dagmar Rückerová, 30. 4. 2020