AKTUALITY

Osobní přítomnost žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 ve školách

Od 11. května 2020 dle usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky z předmětů, které jsou obsahem této zkoušky pod vedením vyučujících příslušných předmětů.

Základní informace

  1. Maximální počet žáků ve skupině je 15, složení skupiny je po celou dobu neměnné (žáka nelze zařadit později), neúčast žáka rodič neprodleně omlouvá, docházka je evidována
  2. Podmínkou zařazení žáka do vzdělávacích aktivit je zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a seznámení s pravidly zde, prohlášení obdrží škola před zahájením vzdělávacích aktivit
  3. Žáci budou vybaveni vlastními rouškami a budou dodržovat hygienická opatření stanovená ZŠ TGM Vimperk

Organizace aktivit byla formou dotazníku nabídnuta rodičům vycházejících žáků, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky. Rodiče se mohou vyjádřit do 7. 5. 2020.

 

ZŠ TGM Vimperk