AKTUALITY

Info z Masaryčky

Učitelská srdce bijí v tom správném pedagogickém rytmu. Díky nástupu všech vyučujících prvního stupně ZŠ TGM do vzdělávacího procesu přivítáme 25. 5. 2020 přesně 100 žáků (cca 49 %) z 1. – 5. tříd v budově školy Pražská 167 i 1. máje 268. V online přihlášce, jíž využilo 90% žadatelů, mohli rodiče zvolit vzdělávací aktivitu do 12.00 hodin, nebo celodenní pobyt do 15.30 hodin. Bližší informace obdrží rodiče zařazených žáků e-mailem a budou zveřejněny na webu školy. Výuka v dopoledních hodinách bude věnována vzdělávání (úkolům uvedeným na webu školy), v odpoledním čase se budou žáci zabývat zájmovými aktivitami.

Vyučující se velmi těší, že naše škola opět ožije.

 

Domácí výuka žáků, kteří se nemohou osobně zúčastnit vzdělávacích aktivit ve škole, bude probíhat stávajícím způsobem.

 

Během června provedeme vyúčtování finančních prostředků uhrazených rodiči za školní družinu a předem vybraná částka za duben, květen a červen bude rodičům vrácena na účet.

 

V červnu provedeme také vyúčtování vybraných finančních prostředků na školní kroužky za 2. pololetí. Nevyužité prostředky budou vráceny v hotovosti.

 

Přijímací zkoušky do nové sportovní třídy se uskuteční v polovině června, žáci 5. ročníku budou včas informováni.

 

Dagmar Rückerová