AKTUALITY

Nová sportovní třída

Dnes 15. 6. 2020 absolvovalo 32 žáků 5. ročníku přijímací zkoušky do sportovní třídy. Hned ráno projevili žáci své znalosti z českého jazyka a matematiky a poté následovaly jednotlivé disciplíny ze sportovní přípravy.

V tělocvičně byl součástí přijímaček člunkový běh, skok z místa, hod medicinbalem a pro žáky nejnáročnější část šplh na tyči. Závěr zkoušky proběhl na atletickém stadionu, za deštivého počasí zde žáci prokázali svou rychlost v běhu na 60 m a vytrvalost v běhu na 600 m.

Po vyhodnocení všech součástí přijímací zkoušky budou děti i rodiče obeznámeni s výsledky písemnou formou. Na informaci o přijetí do ST si však žáci počkají do uzavření přijímacího řízení na střední školu.

Dagmar Rückerová