slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

Možná právě těmito slovy by se dalo charakterizovat letošní rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM Vimperk na 2. adventní neděli. Hořící srdce osvětlené přáními žáků 9. A na závěr programu vyslalo ke všem přítomným nejen to, co současní patnáctiletí považují za důležité, ale také šťastný vstup naší republiky do nového století. Svá přání i světlo připojili ředitelka školy, třídní učitelka a čestní hosté – člen městské rady Tomáš Samek a v neposlední řadě starostka města Vimperk Jaroslava Martanová, z jejíchž úst zaznělo vinšování všeho dobrého dětem, jejich rodičům i všem občanům za městskou samosprávu.

Program

2. adventní neděle byla zahájena Nerudovou Romancí štědrovečerní v podání Natálie a Lucky z 9. A a následovalo společné vystoupení žáků 1. – 4. ročníku s názvem Betlémský příběh, v němž diváci slyšeli vánoční písně, zhlédli taneček krásných andílků (děkujeme rodičům za výrobu a zpracování křídel), viděli pastýře, Josefa, Marii, tři krále. Zkrátka děti jim ve svém vystoupení předvedly celý vánoční příběh od narození Ježíška 24. prosince po Tři krále. Organizačně

bylo toto představení velmi náročné, a tak patří všem vyučujícím poděkování. Paní učitelky (D. Daňková, M. Bačíková, M. Mondlová, J. Ondřejová, J. Frčková, P. Malíková, P. Hrůšová) dokázaly děti motivovat k velice pěknému výkonu a vzniklo tak společné představení, jež všechny potěšilo. Autorkou této inscenace a zároveň garantem letošní adventní neděle byla paní učitelka Lenka Kohoutová. Vánoční příběh tentokrát v jiném podání nacvičila třída 8. A pod vedením Alžběty Rückerové. Nutno dodat, že jejich pěkný slovní projev byl doplněn zajímavou rekvizitou v podobě stříbrných písmen, která vytvořila vánoční přání.

O Vánocích znějí ze všech médií nejen koledy, ale také písně umělé. Jednu z nich si vybrali žáci 9. B, nacvičili ji pod vedením paní učitelka Dany Toušlové a zazpívali ji s velkým nasazením a sympatickým projevem. Vánoční scénka třídy 7. A se třídní učitelkou Michaelou Donnelly nás zavedla do budoucnosti, kdy si děti díky nalezeným starým zápiskům připomněly Vánoce naší současnosti, pro ně tedy Vánoce historické. Poté se improvizované jeviště rozeznělo hlasy dětí z 5. B za kytarového doprovodu pana učitele Michaela Hrdého a kytaristek z 9. B. Přestože bylo zataženo, „Hvězda zářila a vzduch se chvěl“. Zpěvem pokračoval pěvecký sbor Petry Hříbalové složený ze žáků 2. stupně. Vánoční písně a koledy v jejich podání podtrhly příjemnou náladu adventního času. O staročeských Vánocích nechybí koledování. Nechybělo ani u nás. Postaral se o to Dramaťák Ivy Karasové s připomínkou známých i méně známých koled a říkadel za doprovodu Orfových nástrojů. I jejich vystoupení bylo odměněno potleskem diváků. Při školní družině pracuje pěvecký kroužek pod vedením Lenky Malíkové a jeho vystoupení tradičně obohacuje školní slavnosti. Pro letošní rozsvícení vánočního stromu školy si soubor připravil několik písní samozřejmě s vánoční tematikou.

Rozsvícení vánočního stromu

Hořící srdce třídy 9. A a srdce nového zvonku vytvořeného uměleckým kovářem Milošem Havlem rozsvítily vánoční strom ZŠ TGM Vimperk a poté se obloha nad školou rozzářila barevnými světly ohňostroje. Ohňostroj byl opět dárek rodičů žáků školy a připravil ho pan Mošna. Světelná show byla doplněna Hudbou k ohňostroji. Ozvučení celé akce se zhostilo Tv studio Epigon.

Podpora rodičů

Rozsvícení vánočního stromu školy proběhlo za velké podpory rodičů našich žáků, a to nejen těch současných. Na pomoc jich přišla minimálně desítka a nutno dodat, že rodiče nepřišli s prázdnýma rukama. Doma napekli sladkosti a další občerstvení připravovali přímo na místě včetně voňavých teplých nápojů pro děti i dospělé. Velice nás těší, že se můžeme pochlubit takovouto skvělou spoluprací s rodičovskou veřejností.

Charitativní akce

V průběhu dvou měsíců připravovali žáci školy a školní družiny výrobky, ozdoby a vánoční přání pro prodej, jehož výtěžek půjde na podporu záchytných stanic pro opuštěná zvířata. S tímto nápadem přišla před několika lety vyučující Alžběta Rückerová, a tak se tato podpora stala pravidelnou součástí adventního období ve škole.

Organizátoři akce

Mgr. Lenka Kohoutová, garant akce
Rada ZŠ TGM Vimperk, z. s.
Pedagogičtí pracovníci a žáci ZŠ TGM Vimperk
Správní zaměstnanci ZŠ TGM Vimperk

Děkujeme!

Dagmar Rückerová

 

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk