slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

Jak jsme si toto významné výročí v naší škole připomínali? V každém ročníku podle věku a schopností dětí.  Žáci 6. – 9. ročníku zhlédli představení s názvem vévévé.československo.cs v Městském kulturním středisku. Zdálo by se, že toto téma bude pro žáky další hodinou dějepisu. Avšak divadelní soubor se námětu zhostil velmi poutavě a se znalostí žáků daného věku. V představení se objevily důležité události osmičkového roku, mezi nimi např. okupace Československa v roce 1938, 50. léta, okupace 1968, vznik republiky v roce 1918. V inscenaci se objevila i postava A. Hitlera, ale také metaforická postava končící Rakousko-uherské monarchie. Žáci ocenili zajímavé divadelní zpracování některých události, za všechny jmenujme atentát na následníka trůnu v Sarajevu nebo popravu Marie Horákové.

Žáci 9. ročníku zpracovávali v průběhu podzimu práci Projekt 1918, jenž zahrnoval období od Tříkrálové dohody po historický mezník 28. října 1918. Nechyběly ani medailonky důležitých osob (T. G. Masaryk, E. Beneš, Štefánik, A. Rašín, F. Soukup, J. Stříbrný, A. Švehla, K. Kramář). Žáci 9. ročníku se seznámili také se vznikem legií a jejich působením v Rusku, Francii a Itálii. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Galerii U Šaška v MěKS a zhlédli výstavu Šumava 1938, průvodcem jim byl Jaroslav Pulkrábek.

Formou řízených besed si vznik republiky připomínali žáci při hodinách výchovy k občanství, ve výtvarné výchově zpracovávali žáci koláže událostí vybraného roku století republiky, jejich práce jsou součástí výzdoby budovy školy a doplňují tak hlavní nástěnky, jež připomínají důležitá výročí uplynulého století v budově 1. máje. Při hodinách hudební výchovy se žáci v některých třídách seznámili s písní Za sto let, kterou nazpívali a natočili klip současní zpěváci. Sto let vzniku republiky připomíná i filmové představení pro žáky II. stupně s názvem Hovory s TGM.

Ve čtvrtém ročníku se děti seznámily s osobností T. G. Masaryka při hodinách českého jazyka, v hodinách člověk a jeho svět si připomněly významné osmičkové roky a v této souvislosti pracovaly s časovou přímkou a s mapou. Také třeťáci se seznámili s osobností prvního československého prezidenta prostřednictvím filmu, pracovali ve skupinách a tvořili koláže z dobových fotografií. Ve druhém ročníku děti porovnávaly svůj věk s věkem naší republiky, získaly vědomosti o státním znaku, vlajce, poslechly si hymnu. Pozadu nezůstali ani ti nejmladší v 1. ročníku. Seznámili se s hymnou a umí vybarvit naši státní vlajku.

Nemůžeme zapomenout ani na skutečnost, že budova školy v parku svítila 28. října v barvách trikolóry.

Dagmar Rückerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk