slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

Venkovní učebna na školní zahradě

Prožít některé vyučovací hodiny ve venkovním prostoru nebo v přírodě je určitě motivující a příjemné jak pro žáky, tak i vyučující. Chceme proto využít stávající kovovou zastřešenou konstrukci na školní zahradě a vybudovat venkovní učebnu. Tento záměr představuje rekonstrukci stávajícího přístřešku, jenž bude vybaven novým nábytkem a dalšími potřebnými věcmi pro školní vyučování. Škola tak získá zajímavý a atraktivní prostor skýtající možnosti pro přírodovědné předměty, ale i předměty výchovného i komunikativního charakteru. Realizace tohoto záměru proběhne na jaře.

Sportovní hřiště

Prostor školní zahrady poskytuje i další možnosti. Odbor investic MěÚ Vimperk nechal zpracovat projekt na vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem, jehož velikost odpovídá házené a dalším míčovým hrám. Projekt počítá i s vybudováním šaten, sociálního zázemí a osvětlení. Provedena byla nutná prořezávka dřevin, k dispozici je také stavební povolení, a tak zbývá najít správný dotační titul ve výši 10 miliónů Kč. Žáci školou povinní, sportovní kluby i vimperští občané by stavbou tohoto hřiště získali další prostor pro svou zájmovou sportovní činnost.

Relaxační prostor

V prostoru školní zahrady je pamatováno i na další možnosti. Základní škola T. G. Masaryka nechala zpracovat studii dalšího využití školního pozemku. Studie tentokrát věnuje pozornost mladším dětem a činnosti školní družiny. Najdeme v ní pódium pro kulturní programy a vystoupení, dětskou skluzavku, prolézačky, menší travnaté hřiště pro míčové hry, prostor pro pěstitelskou činnost a samozřejmě i osázení dřevinami.

Uskutečnění plánovaných záměrů výraznou měrou podpoří vzdělávání i výchovu našich dětí.

Dagmar Rückerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk