slide_401 slide_402 slide_403 slide_404 slide_405 slide_406 slide_407 slide_408 slide_409 slide_410 slide_411 slide_412

Dne 21. května vyrazili žáci ZŠ TGM, kteří měli zájem, na zájezd do italských Benátek. Celý zájezd organizovala paní učitelka A. Rückerová spolu s cestovní kanceláří Oceán.

V úterý 21. května jsme odjížděli z benzínové pumpy ve Vimperku. Cesta do Itálie trvala okolo deseti hodin. Ráno, v den příjezdu, jsme nastoupili na loď a pluli na ostrov Burano. Burano je známý barevnými domy, specifickou architekturou a výrobou krajek. Z Burana jsme dopluli na ostrov Torcello. Zde se nachází nejstarší románský chrám. Dozvěděli jsme se tu také, jak místní filtrují vodu přes písek. Z Torcella  jsme se lodí přesunuli na ostrov Murano, což je jeden z nejznámějších ostrovů této oblasti. Je známý pro svou výrobu skla. Na každém ostrově jsme měli čas na prohlídku, občerstvení a koupi suvenýrů. Naše další kroky směrovaly do centra Benátek. Prohlídku města jsme začali plutím lodí po známém kanálu Grande. Po plavbě jsme se vrátili do přístavu, ze kterého ráno začalo naše dobrodružství. Čekala tu na nás loď, jež nás dopravila k autobusu. Ten nás dovezl na hotel, kde jsme se ubytovali a navečeřeli.

Druhý den jsme se vydali opět do Benátek. Tentokrát jsme některá místa navštívili pěšky – např. náměstí Sv. Marka,  Companillu. Prošli jsme si také ještě rybí a ovocný trh. Poté jsme si měli nejvýznamnější část Benátek prohlédnout sami. Občerstvili jsme se, viděli mnoho zajímavých míst, vyfotili spoustu fotografií.  Po skončení rozchodu jsme opět nastoupili na loď a odjeli k autobusu a posléze do hotelu. V hotelu jsme se připravili na pláž, kde jsme strávili asi tři hodiny. Po koupání jsme se navečeřeli a měli jsme možnost navštívit obchůdky v místě, kde jsme bydleli – v Lido si Jesolu. Po večerní procházce jsme si zabalili věci.

Poslední den jsme se brzy ráno vydali na cestu domů. Cesta vedla přes Alpy a Taury. Zastavili jsme se v rakouském městečku Gmünd a v zimním lyžařském areálu Obertauern.  Po opuštění areálu měl náš autobus lehký defekt, ale naštěstí se ho podařilo opravit. Do Vimperka jsme přijeli okolo deváté hodiny večer. Poznávací exkurze po Itálii se velice vydařila. Bylo to určitě i proto, že nám po celou dobu zájezdu přálo počasí.

Tereza Czerwenková, Aneta Nová, Šárka Chudlářská (7. A  - ZŠ TGM Vimperk)

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony