slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

 K aktivitám spojeným  s tímto svátkem celosvětově vyhlášeným na 22.dubna  jsme se připojili v pátek 24.4.2009. Všichni žáci pátých až devátých tříd se vystřídali při úklidu okolí školy a ošetření zeleně v jejím areálu.

 

Následně jsme využili možnosti spolupráce s NP A CHKOŠ. Její pracovníci připravili pro jednotlivé ročníky poutavý program o Šumavě spojený s promítáním. Tím přispěli k rozšíření našich znalostí o regionu, ve kterém žijeme. Za jejich ochotu jim touto cestou děkujeme. Ve zbývající  části jsme si také rozšiřovali své znalosti.

Fotogalerie Den Země »

Olga Lavičková

Jednotlivé ročníky pracovaly podle těchto úkolů: 

5. třídy Sněm zvířat.

6. třídy Výpravy do mikrosvěta.

7. třídy  Můj strom.

8. třídy Z historie Vimperka.  S odborným výkladem K.Uhříčkové navštívili vybrané památky města.

9. třídy NP Šumava.Za pomoci internetu a dalších  materiálů o Šumavě zpracovávali získané informace.Z prací několika žáků uvádím krátké úryvky.

Boubínský prales

  • V době, kdy byla vyhlášena SPR boubínský prales,tj.na konci padesátých let procházelo k jezírku a králi smrků více než 100 000 návštěvníků ročně…….

Schwarzenberský kanál

  • Byl postaven jako významná dopravní cesta pro dřevo ze Šumavy

Rašeliniště Šumavy

  • Rašeliniště v této části ČR jsou nazývána slatě.Rašelina v nich vznikla na přelomu poslední doby ledové.Komplex celého rašeliniště zadržuje velké množství vody a má tedy velkou hydrologickou funkci.Zpětně příznivě ovlivňuje mikroklima nejbližšího okolí.

Horské smrčiny

  • Tvoří stromy, které jsou přizpůsobeny k životu 1200 metrů nad mořem.Šumavské horské smrčiny 20% těchto  smrčin v České republice.
Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk