slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

Ve čtvrtek 21. května vyplňovali žáci 8. tříd testy společnosti Scio Modul A.

  • Test OSP (obecné studijní předpoklady) – 60 otázek, 60 minut
  • Test z matematiky – 30 otázek, 60 minut
  • Test z českého jazyka – 45 otázek, 45 minut

Výsledky testování mohou pomoci žákům při volbě střední školy, na kterou se budou příští rok hlásit. Na základě podrobného rozboru si žáci uvědomí, v čem mají nedostatky a jak je odstraňovat, aby zvýšili své šance na přijetí.

 

Test OSP je nejvěrohodnějším pomocníkem v rozhodování, o jaký typ školy by měl žák usilovat. Tento test nezkoumá konkrétní znalosti a naučené vědomosti, ale ověřuje základní schopnosti a dovednosti, které bude žák v budoucnu potřebovat pro úspěšné studium. Testy z českého jazyka a matematiky ověřují úroveň znalostí v porovnání s tisíci testovanými žáky.

 

Součástí Modulu A je i dotazník pro rodiče. Zde rodiče zaškrtnou typ školy, na kterou žák pravděpodobně nastoupí a zároveň i skupinu, ve které se podle rodičů jejich potomek umístí v testech z M a Čj mezi všemi testovanými žáky. Vybírají z možností: nejlepší, nadprůměrný, kolem středu, podprůměrný, nejhorší. Společnost Scio na základě těchto informací vyhodnotí i to,  jestli rodiče své děti přeceňují či podceňují.

 

Podrobné výsledky testování obdrží žák v září 2009, kdy mu budou podrobně vysvětleny v rámci předmětu volba povolání.

Náklady na testování (jedna sada testů pro jednoho žáka stojí 90,- Kč) hradí škola ze svého rozpočtu.

Mgr. Věra Ettlerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk