slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

 Dne 25. 6. 2009 uspořádala ZŠ TGM Vimperk již tradiční školní slavnost připomínající závěr školního roku a přicházející prázdniny. První slavnost školy se konala v roce 1991 ve školní jídelně, od roku 1993 se tato akce pořádá na školním hřišti. Letos poprvé „díky“ nepřízni počasí bylo slavnostní ukončení školního roku přestěhováno na Zimní stadion Vimperk a dá se říci, že změna prostředí akci prospěla.

Garantem letošní školní slavnosti byli Mgr. Věra Ettlerová a Mgr. Karel Střeleček, programem provázeli žáci 9. tříd Ivana Vavříková, Denisa Hojdekrová, Michal Zacpal a Jan Pichler. Premianty a oceněné žáky dekorovali Ing. Jaroslava Martanová, členka Městské rady Vimperk, PhDr, Miloš Beneš, vedoucí OŠKaCR, Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy, Mgr. Dana Toušlová, zástupkyně řed. školy.

Jedním z hlavních bodů programu je vyhlašování premiantů školy. Premianty jsou vyhlašováni ti žáci 1. – 9. ročníku, kteří dosáhli ve své školní práci vyznamenání na vysvědčení, tzn. Dosáhli prospěchového průměru do 1,5. Z I. stupně získalo vyznamenání 143 žáků, na II. stupni se titulem PREMIANT ŠKOLY  pyšní 37 žáků. Na památku dostali vyznamenaní žáci buton s logem školy a označením PREMIANT.

Vzhledem k tomu, že ZŠ TGM má ve svém školním vzdělávacím programu také vzdělávání žáků se sportovním zaměřením, byly na školní slavnosti připomenuty a oceněny výborné výsledky žáků ve sportovních soutěžích. Sportovci školy byli vyhlašováni p. učitelem Josefem Bejčkem a získali diplom.

Novinkou letošní školní slavnosti bylo ocenění žáků 9. ročníku, kteří se dlouhodobě zasloužili o dobré jméno ZŠ TGM Vimperk a reprezentovali školu, popř. i město Vimperk v různých soutěžích a zájmových činnostech. Mezi vyhodnocenými žáky byli Michaela Vaňková (IX.A) za výborné výsledky v závodech ve snowboardingu, sportovních soutěžích, turnajích, za dlouholetou činnost v dramatickém souboru a za reprezentaci školy v pěveckých soutěžích. Za reprezentaci školy v běhu na lyžích a sportovních soutěžích byla oceněna Nikola Malíková (IX.A), za podíl na úspěchu školních sportovních družstvech a výborné výsledky ve snowboardingu byla vyhlášena také Monika Stejskalová (IX.A). Za dlouholeté působení a podíl na výborném výsledků souboru mažoretek a za reprezentaci školy v soutěžích vyhlášených MŠMT byla oceněna Ivana Vavříková (IX.B). Jediným oceněným chlapcem za dlouholetou reprezentaci školy byl Jan Pichler, který si pochvalu vydobyl výbornými výsledky na poli dramatického umění a recitace, reprezentací školy ve sportovních soutěžích, hokejových soutěžích a snowboardingu. Vyhlášení žáci získali knižní odměnu.

Školní slavnost se samozřejmě neobešla bez vystoupení jednotlivých tříd a zájmových skupin. Úvod slavnosti patřil průvodu vycházejících žáků školy s třídními učiteli Josefem Bejčkem a Karlem Střeleckém a souboru mažoretek z náměstí U Jelena k zimnímu stadionu. Vystoupení mažoretek pod vedením Dany Kubíčkové a Dagmar Rockerové pokračovalo i na ploše zimního stadionu do oficiálních zahajovacích slov ředitelky školy.

V programu se dále představily dívky ze 7. A s vystoupením Bailando, pí učitelky I. Karasová a D. Daňková připravily s dětmi 3. A, 3. B tanec na písničku Medvědi nevědí. Těšíme se na prázdniny byl název vystoupení žáků 1. B, které připravily pí uč. O. Samcová a H. Musilová, po nich následovalo pěvecké vystoupení školní družiny pod taktovkou L. Malíkové. Písničkou Hlupáku najdu tě se nechala inspirovat Alžběta Rückerová a se čtvrťáky nacvičila pohybovou kreaci, žáci 8. B se zhlédli v orientu a pod dohledem pí uč. Pánové připravili vystoupení s názvem Sultán a jeho tanečnice. Žáci 4. A, B si vzali pod ochranná křídla děti z 1. A a společně se představili při tanci s názvem Lentilky. Vystoupení s nimi nacvičily pí uč. J. Ondřejová, P. Homolková a M. Řeřichová. Třídy 2. A a 2. B se svými třídními učitelkami D. Kubíčkovou a J. Frčkovou potěšily diváky milým vystoupením pod názvem Kolik je na světě věcí.

V jednu chvíli se improvizované pódium na ploše zimního stadionu změnilo v gymnastický sál a na žíněnkách předváděli své sportovní umění tradiční hosté školní slavnosti – gymnastky pod vedením pí. I. Millerové. Po vystoupení High school muzikal děvčat 6. B se představili „dramaťáci“ Ivy Karasové. Za tónů „manéžové“ písně Koukejte na toho fintila se plocha pódia zaplnila velkými a i malými členy dramatického souboru s červenými nosy na gumičce, kteří publiku dokázali, že je hraní i „hraní“ opravdu baví. S velkým nasazením se tanečně projevili chlapci a dívky ze 6. A pod vedením třídní učitelky A. Rockerové. Jako by svým vystoupením Boty proti lásce ostatním sdělovali, že už je nezajímá jen učení, ale také… Rytmickou píseň děti ráje si pro vystoupení svých tříd vybraly pí učitelky M. Mondlová a B. Schneiderová, děti při něm ukázaly, jak umí zacházet se sportovním náčiním obručemi a stuhami.

Všemi žáky školy velmi očekávaným bodem programu a zároveň vrcholem slavnosti bylo závěrečné vystoupení žáků 9. tříd. Třída 9. B si připravila pod vedením Heleny Jíňové tanec s názvem Levan Polka. Žáci své vystoupení pečlivě nacvičili, věnovali mu i volné chvilky na turistickém kurzu. Ve společném oblečení do třídních triček dávali najevo, že jsou si vědomi svých 15 let, ale také posledních hodin strávených ve škole. Třída 9. A si pro své závěrečné vystoupení vybrala 2 písně z filmu Šakalí léta. Jako by text, rytmus i pohybové ztvárnění písně charakterizovalo i třídu samotnou – rozvernou, neposednou, energickou a občas padne sprosté slovo.

Závěrečnému děkování deváťáků předcházelo originální vystoupení Jaroslavy Koškové (IX. B), která za kytarového doprovodu svého otce Petra Košky zazpívala oskarovou píseň Falling Slowly. A pak už následovalo rozloučení žáků 9. ročníku, poděkování pedagogům a správním zaměstnancům, květiny, dárky na rozloučenou i slzy dojetí.

Jménem vedení ZŠ TGM Vimperk děkuji všem pedagogům za přípravu školní slavnosti, která byla zkomplikována stěhováním na zimní stadion, děkuji správním zaměstnancům za jejich práci, zaměstnancům Zimního stadionu Vimperk za vstřícnost i kuchařkám za přípravu občerstvení pro diváky, děkuji dětem za všechna jejich vystoupení. Přeji všem krásné prázdniny!

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk