slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

Již po sedmé proběhlo ve Vimperku zahajovací kolo MČR v mažoretkovém sportu. 9. května ožila sportovní hala Zimního stadionu Vimperk výkony jednotlivých mažoretkových souboru České republiky, nejdelší cestu do Vimperka vážily mažoretky z Hustopečí. Nedělní soutěži předcházelo vystoupení v partnerském městě Freyung, společně se souborem Precioso Blatná vystoupily také domácí mažoretky.

V dopoledních hodinách se představily se svým soutěžním vystoupením sóloformace a informace s hůlkou a pom-pom. Nejlepšího umístění v miniformacích baton i pom dosáhl soubor Precioso Sokol Blatná, loňský vítěz Mistrovství Evropy. Z vimperskýc mažoretek obsadilo 6. místo trio kadetek (S. Paštiková, Z. Kubíčková, K. Kysilová), 4. místo duo juniorek (N. Lomnická, B. Voděrová), seniorky POM (A. Růžičková, V. Stuchelová) získaly stříbro. Seniorky v kategorii MIX postoupily do finále v Hustopečích.

Odpolední program byl slavnostně zahájen vystoupením pěveckého souboru složeného ze souborů ZŠ Čkyně, ZŠ Smetanova, Gymnázium Vimperk a ZŠ TGM pod vedením J. Fafejty, D. Líkařové, J. Tláskalové, A. Rückerové, doprovod nahrál p. Jan Tláskal. Z důvodu letošních oslav T. G. Masaryka byla zvolena píseň Ach synku, jako druhou zazpíval sbor společnou píseň soutěžích SUPERSTAR. V závěru skladby byly na pódium spuštěny na lanech dívky s vlajkami mažoretek souboru Klapeto ZŠ TGM a podobiznou T. G. Masaryka (v podzimních měsících si škola připomene 80. výročí svého založení). Toto vyvrcholení připravil se svými kolegy p. Luboš Drnčeni. Slavnostního zahájení a odpoledního programu se zúčastnilo na 600 platících diváků v čele s představiteli města, starostou Pavlem Dvořákem, členy RM Vimperk, zástupce partnerského města Freyung a v neposlední řadě senátor J. Krejča.

V odpoledním soutěžním bloku se postupně představily se svými soutěžními vystoupeními skupiny s náčiním baton a poté POM, po každé věkové kategorii následovalo vyhlášení výsledků. Všechny skupiny vimperského souboru postoupily do semifinále v Přešticích, přičemž nejlepšího umístění dosáhly juniorky pod vedením Mgr. Alžběty Rückerové (4. místo). Vítězkami v kategorii kadetek byly mažoretky z Písku, v kategorii juniorek a seniorek Precioso Blatná. Tento soubor si také odvezl nejvíce medailí z kvalifikačního kola a potvrdil svým výkonem evropskou úroveň i náčiním POM.

Celou soutěž finančně podpořilo město Vimperk, grant JK z kapitoly Živá kultura a sponzoři: Pizzerie Marco, Agromont, Energie AG, Crystalactiv, Mane Holding, VAVI, Veolia voda, Jan Bauer, poslanec PSP. Všem sponzorům děkujeme, bez jejich přispění by akce neměla tak důstojný průběh.

Soutěžní pódium připravila příspěvková organizace STARZ, její zaměstnanci se podíleli i na pořadatelské činnosti. Za jejich podíl na zdařilém průběhu soutěže mnohokrát děkujeme. Poděkování patří též televiznímu studiu Epigon, které zajišťovalo ozvučení soutěže a hlasateli p. René Rückerovi. Hlavní organizační zátěž ležela na zaměstnancích ZŠ TGM Vimperk. O režii a vyhlašování výsledků se starala paní D. Toušlová, členem poroty byla A. Rückerová, zpracování výsledků obstarávala paní V. Ettlerová, asistentkou poroty byla M. Řeřichová, nástupy řídila paní I. Karasová, prezenci měla na starost D. Daňková, pořadatelskou činnost obstaral p. J. Toušl, pokladnu držela paní M. Becková z MěKS. Vážení spolupracovníci, mnohokrát vám děkuji, celá akce proběhla skvěle. Děkuji také všem správním zaměstnancům a pracovnicícm školní jídelny, neboť bez jejich účasti by neproběhlo vše tak hladce. Poděkování patří také paní R. Štroblové za včasné ušití a opravy kostýmů, paní M. Roučové a její dceři Janě za to, že naše mažoretky vkusně učesaly. Celá soutěž měla velmi vysokou sportovní i uměleckou úroveň a proběhla ve skvělé divácké atmosféře. Děkuji všem divákům za podporu, mažoretkám za jejich snahu a výkon a rodičům za shovívavost a trpělivost s činností našeho souboru.

Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk