slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

V roce 2015 si připomínáme otevření Základní školy T. G. Masaryka ve Vimperku. K této významné události máme připravené razítko s logem školy, jež bude využíváno na různé tiskoviny školy v průběhu celého kalendářního roku. Zároveň vám představujeme logo výročí – návrh připravil René Rücker, graficky zpracoval Hanuš Rücker.

Logo ve vysokém rozlišení zde »

logo

Co předcházelo výstavbě školy

Založení české menšinové školy ve Vimperku

V Českém domu byla v roce 1909 otevřena jedna třída české menšinové školy a o rok později i opatrovna. 1. 9. 1919 byla matiční škola přeměněna na českou obecnou školu veřejnou, 1. 11. byla otevřena česká průmyslová škola pokračovací a 1. 12. téhož roku zemská česká občanská škola. Počet tříd narůstal. Ve školní kronice se dočteme: „Starostí menšiny bylo již v letech předešlých postaviti novou budovu školy. Proto požádal místní odbor Národní jednoty pošumavské spolu se správami škol o vyvlastnění pozemku vedle hotelu Zlatá hvězda, což se po dvouletím zápase s místní obcí, která všemožným způsobem hleděla pozemek J. Schwarzenberka sama koupiti, podařilo.“

Ministerstvo školství a národní osvěty povolilo na stavbu nové školy 1,5 mil korun, projekt vypracoval architekt Rudolf Stockar. Soutěž na výstavbu české školy byla vypsána ministerstvem veřejných prací 8. 10. 1927 a výstavba byla zadána Ing. Jaroslavu Rysovi. Slavnostní předání české školy veřejnosti se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. srpna 1930.

Ředitel školy Jan Fiala ve školní kronice o této události píše: „Slavnosti byla zahájeny v sobotu 23. srpna 1930. Večer se konala v sále hotelu Zlatá hvězda slavnostní schůze za přítomnosti zástupců středního výboru NJP, jenž předal společně s městskou radou píseckou protektorát. Po zahájení schůze ředitelem škol a předsedou místního sboru NJP Janem Fialou vylíčil jednatel místního odboru Ladislav Bergman vývoj zápasu vimperské menšiny o českou školu. Po slavnostní schůzi sehráli divadelní ochotníci z Prachatic za režie primáře Václava Hellicha slavnostní divadelní hru zpracovanou podle románu F. L. Věk Aloise Jiráska. V neděli 24. srpna 1930 konal se dopoledne průvod od vimperského nádraží městem. Tři hudby provázely ohromné zástupy účastníků, kteří z celého vimperského a prachatického kraje, z Písku, z Č. Budějovic a Plzně přišli oslaviti opravdový svátek vimperské menšiny. Když tento věru triumfální průvod, jakého dosud město nikdy nevidělo, dospěl ke škole, zazněly fanfáry z Libuše a zpěvácký spolek Hlahol z Písku zapěl Smetanovo Věno. Po recitaci žáka obecké školy Králíka ujal se slova jako hlavní slavnostní řečník vrchní rada František Titěra. Po dalších projevech promluvil inspektor národních škol menšinových František Štolepár, který předal řediteli školy klíče.“

Na žádost místního školního výboru a učitelského sboru dostala škola název:

Masarykova česká obecná a měšťanská škola

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠTGM Vimperk

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk