slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

22. dubna 2015 proběhl na ZŠ TGM Vimperk tradiční projekt Den Země. Třídy 5. – 8. ročníku zahájily tento den evakuací budovy do záložního prostoru jako nácvik v případě vyhlášení nebezpečí. Po shromáždění na školním hřišti se žáci rozešli k jednotlivým aktivitám a stanovištím, jež byly pro ně připraveny.

Cílem projekt je připomínka, jak důležité je pečovat o naši planetu a o prostředí, ve kterém žijeme. Součástí projektu jsou především praktické činnosti např. s přírodním materiálem, péče o zvelebení okolí školy, práce na školním pozemku, vimperské památky a ostatní služby týkající se odpadového hospodářství a skladování odpadu. Žáci 6. ročníku podnikli pomocí mikroskopu výpravy do mikrosvěta pod vedením zkušené vyučující. Skládka v Pravětíně a vimperská třídírna odpadu se stala cílem sedmáků. Osmé třídy se zaměřily na historický Vimperk a poté pokračovaly zdravovědou a první pomocí, horniny byly námětem práce žáků 9. ročníku. Ke spolupráci při projektu oslovujeme každoročně myslivecké sdružení Pod Boubínem. Tentokrát si členové MS připravili pro žáky zvukové ukázky vábení zvěře, zahráli lovecké fanfáry, vyprávěli dětem o myslivosti a přinesli ukázat dětem zpracované zvířecí kožky a lovecké trofeje.

Děkuji garantům projektu paní učitelce Ivě Karasové a Janě Hudečkové, děkuji všem zúčastněným pedagogům i žákům za aktivitu a partnerům (NP Šumava, Městské služby Vimperk, MS Pod Boubínem) za spolupráci.

Dagmar Rückerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk