slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

Naše škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).

V tomto školním roce pokračují žáci v aktivitách z minulých let. Žáci i zaměstnanci školy se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír. Již tradicí je návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Natur Vision.. Letošní školní rok jsme navštívili filmy Orel mořský a Austrálie – klokan rudý. Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země. Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a CHKO Šumava Vimperk, Stožec a Horská Kvilda.

6. A, 6.B – v prosinci žáci vyjeli na dvoudenní pobyt na Horskou Kvildu. Zde absolvovali celodenní program, kde poznávali přírodní krajinu, živočichy a stromy v okolí Kvildy. V únoru se žáci vypravili do NP Šumava ve Vimperku pozorovat pod mikroskopem vodní a půdní svět.

7.A, 7.B – v říjnu se třídy vydaly na Borovou Ladu, kde navštívily pstruhovou líheň s odborným výkladem a pak pokračovaly dále na Kvildu do nově otevřeného Návštěvnického střediska, odkuď se vydaly na tříkilometrový okruh s jelení oborou. Měli jsme štěstí, viděli jsme jelena z bezprostřední blízkosti. V únoru navštívili žáci NP Šumava, kde se dověděli něco o zvířecích rekordmanech. V dubnu se vypravili na jezero ledovcového původu - Laka. Cesta byla náročná, protože zde bylo 20cm neprošlapaného sněhu. Kromě informací o tomto jezeru získali poznatky i o zaniklé sklářské osadě / Nová Hůrka / a její historii.

8.A, 8.B – třídy se vydaly v měsíci září na Medvědí stezku dlouhou 15 kilometrů, kde viděly jak technickou památku – Schwarzenberský plavební kanál s dolním i horním portálem, tak i model kanálu i s jeho okolím a Jelení jezírko. Dále se vydováděly na různých skalních útvarech při cestě z Jeleních vrchů do Ovesné. V říjnu si žáci vyzkoušeli práci s buzolou a mapou, orientovali se v terénu podle zadaného azimutu a také si naplánovali cestu autem po Evropě pomocí počítače. Shlédli i velmi zajímavý film o Rakousku. V únoru žáci absolvovali dva výukové programy: Život rysa na Šumavě a Z dávných časů šumavských. V květnu vyjeli do Bavorského lesa k Roklanskému jezeru, které je ledovcového původu a leží v NP Šumava.

8.B – se v říjnu vydala do Pravětínského údolí orientovat se pomocí GPS.

9. A, 9.B – v měsíci září žáci odjeli do Českého Krumlova, kde vyrazili do grafitového dolu. Největším zážitkem byla jízda vláčkem do dolu. V listopadu absolvovali program NP a CHKO Šumava v učebně environmentální výchovy ve Vimperku. Získali zde poznatky o krajině, v níž žijí. V květnu podnikli geologickou výpravu na Sudslavickou naučnou stezku pomocí GPS.

Mgr. Bohumila Sellnerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk