slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

Projektový denVe středu 10. května proběhl na 2. stupni ZŠ TGM projektový den v anglickém jazyce. Organizátorkami akce byly vyučující anglického jazyka Alžběta Rückerová a Michaela Bečvářová. Cílem projektu bylo obohatit žáky 6., 7. a 8. tříd o informace týkající se Velké Británie, USA, Austrálie a Kanady. Role učitelů se tentokrát ujali žáci devátých tříd.

Deváťáci byli rozděleni do čtyř skupin a připravili si vyučovací hodinu, jež měla dvě části. V první části hovořili o jednotlivých zemích (jedna skupina vždy o jedné zemi), o jejich rozloze, přírodních podmínkách, o důležitých městech a centrech, o podnebí, státním zřízení, panovnících, měně. Poukázali i na různé zajímavosti, věnovali se školskému systému atd. Druhá část byla prožitková. Žáci si zde mohli vyzkoušet např. sport typický pro danou zemi, ochutnat klasické jídlo, zhlédnout filmové ukázky tvůrců dané země, zazpívat si písně od autorů z jednotlivých zemí atd.

Rolí učitelů se žáci devátých tříd ujali velmi dobře, nicméně zjistili, že to s dětmi není vždy jednoduché. Některé třídy byly k jejich „přednáškám“ vstřícné, jiný třídní kolektiv museli přesvědčovat, aby pracoval, odpovídal na otázky atd. Zkrátka žáci reagovali přesně tak, jak to učitelé znají ze svých hodin.

Žáci 6., 7., 8. tříd hodnotí akci převážně kladně. Některé povídání je bavilo více, některé méně, ale z pracovního listu, který po celé čtyři vyučovací hodiny projektu vyplňovali, vyplývá, že projekt účel splnil. Všichni si odnesli nové informace o zemích, na které byla akce zaměřena.

Děkujeme žákům 9. tříd za osobitý přístup, se kterým do projektu vstoupili, za čas, jenž věnovali přípravě svých zadaných úkolů. Děkujeme také všem zbylým žákům druhého stupně, že byli - někteří více, někteří méně - nakloněni poslouchat starší spolužáky a ochotně plnili aktivity související s projektem.

V neposlední řadě děkujeme vedení školy, že podpořilo naši myšlenku a mohli jsme tuto akci realizovat.

Fotogalerii najdete zde.

Alžběta Rückerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk