slide70 slide71 slide46 slide45 slide47 slide48 slide50 slide51 slide53 slide54 slide55 slide72 slide75 slide76

V rámci plnění minimálního preventivního programu naší školy proběhly ve školním roce 2016/17 na II. stupni besedy financované z projektu MŠMT – prevence kriminality. Byly realizovány o.s. Portus Prachatice – Phénix. Zaměřeny na kyberšikanu, závislosti, drogy, sexuální výchovu. Dále byla využita dotace Města Vimperk pro I. stupeň. Besedy byly zaměřeny na vztahy ve třídě, šikanu, závislosti, cigarety, alkohol.

Organizace o. s. Portus je držitelkou certifikace MŠMT pro oblast primární a selektivní prevence rizikového chování. Odborné vedení besed pomáhá odhalit skryté rizikové faktory. Závěrečné výstupy jednotlivých besed jsou účinnou zpětnou vazbou pro další metodickou činnost, práci se třídou, třídnické hodiny, hodiny výchovy k občanství, metodické práci s rodiči a dětmi.

Vladislava Lehečková

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk