slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

Už vás někdy napadlo, že se děti často účastní akcí, dostávají ceny….., které neplatí škola. Kdo to tedy platí? Jsou snad zadarmo? Ne, určitě zadarmo nejsou. Platí je Rada ZŠ TGM Vimperk z.s.. Tento spolek je jako rodičovská vzájemná pokladna.

Rodiče žáků vždy na začátku školního roku zaplatí příspěvek Radě ZŠ a ta potom peníze uvolňuje podle potřeby. Dalším příjmem do rozpočtu je vlastní výdělečná činnost – zisk z pořádání plesu…. Nezanedbatelným příjmem jsou rovněž dotace od města Vimperk, za což městu Vimperk tímto děkujeme. Dne 1.6.2017 se Rada ZŠ usnesla, že se zvýší příspěvek na Radu ZŠ ze 120,- Kč na 150,- Kč za školní rok.

Na tomto místě je třeba říci, že všechny vybrané i jinak získané peníze jdou téměř stoprocentně na výdaje pro děti. Režie rady je téměř nulová. Čím více peněz tedy získáme, tím více projektů můžeme finančně podpořit. Je možno Radu ZŠ žádat o financování či spolufinancování akcí pro žáky ZŠ TGM Vimperk.

Poslední, myslím, že povedená akce bylo uspořádání dvou filmových představení v Městském kulturním středisku ke Dni dětí. Doufám, že námi vybrané filmy Trolové a Cesta vzhůru se dětem líbily a že i v příštím roce uspořádáme filmová představení ke Dni dětí.

Přeji dětem pěkné vysvědčení a krásné prázdniny.

Ing. Pavel Bílek, předseda Rady ZŠ TGM Vimperk z.s.

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk