slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

Naše škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).

V tomto školním roce pokračují žáci v aktivitách z minulých let. Žáci i zaměstnanci školy se podílí na třídění odpadu. Jsou zavedeny kontejnery na plasty a papír.

Již tradicí je návštěva mezinárodního filmového festivalu o zvířatech Nátur Vision. Letošní školní rok jsme navštívili filmy Putování sovic sněžních – zimní pohádka a Záhada Yellowstonu.

Pravidelně pořádáme akce ke Dni Země.

Vítaným zpestřením a doplněním výuky jsou výukové programy nabízené NP a CHKO Šumava Vimperk, Stožec, Kašperské Hory a Horská Kvilda. Každoročně se účastníme soutěže NP Šumava ve školních lavicích.

6. A, 6.B

V září žáci odjeli na dva dny do Střediska environmentální výchovy na Horskou Kvildu, kde je čekaly dva zajímavé programy o Šumavě – Jelen a jeho bratranci a Savci Šumavy. Druhý den se vypravili na tříhodinový venkovní program Tajemné rašeliniště, při kterém se seznámili s porostem na Jezerní slati.

V listopadu navštívili NP Šumava ve Vimperku, kde absolvovali program Vodní svět pod mikroskopem. Zkoumali trepky, krásnoočka, šroubatku, nezmara, bakterie a další mikroorganismy. Ve stejném měsíci byli ještě na výukovém programu Šumava česky, bez hrubic a hezky. V červnu absolvovali program Půdní svět pod mikroskopem a celodenní exkurzi k Boubínskému jezírku a na Idinu pilu.

7.A, 7.B

Vv listopadu se žáci vydali do NP Šumava ve Vimperku na programy: Jelen a jeho bratranci, kde se seznámili s jelenovitou zvěří Šumavy i s nepůvodními druhy, které u nás můžeme spatřit, a na program Savci Šumavy, kde se dozvěděli, co to jsou pobytová znamení, která šelma se možná vrátí na Šumavu a další zajímavé informace. V měsíci lednu absolvovali program Bobři jsou dobří, při kterém získali informace o významu a úloze bobra v krajině a program Ze života rysa.

8.A

Třída navštívila v měsíci lednu ve Středisku environmentální výchovy program NP a CHKO Šumava, který si představila na fotografiích – historie, nejvyšší hory, ledovcová jezera, základní biotopy, vzácná fauna a flóra. Dále se žáci zúčastnili programu Bionika,kde se dozvěděli odpovědi na otázku, Jak souvisí technika s přírodou? 8. B získala poznatky o naší největší kočkovité šelmě v programu Ze života rysa. Obě třídy ještě absolvovaly program Z dávných časů šumavských, který vypráví o životě obyvatel na staré Šumavě. V měsíci únoru se 8. A seznámila s ptačími druhy Šumavy jejich poznávacími znameními a poslechla si ptačí hlasy v programu Ptáci. 8. B navštívila program Nebojte se vlka.

9. A, 9. B

V měsíci září se žáci vydali na Velký a Malý Javor a k Malému Javorskému jezeru, které je ledovcového původu. Zde se dozvěděli, kolik má Velký Javor vrcholů, jaké je zde horninové složení a k čemu slouží radary umístěné přímo na vrcholu hory. V listopadu navštívili NP Šumava ve Vimperku, kde absolvovali program Ochrana přírody v České republice a ve světě. Zde zjistili, kolik je v ČR národních parků a kolik CHKO, který NP je na světě největší a který nejstarší a jak správně chránit přírodu. V prosinci se zúčastnili ve středisku environmentální výchovy programu Zvířecí rekordmani, při kterém poznali rekordy a zajímavosti týkající se živočichů šumavských i světových. V únoru navštívili program Nebojte se vlka. Při tomto programu se žáci dozvěděli, proč vlk ze Šumavy vymizel, poznali vlčí život, vztahy ve smečce a další zajímavosti.

Mgr. Bohumila Sellnerová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk