slider130 slider131 slider132 slider133 slider134 slider135 slider136

 Celodenní projekt zabývající se prohlídkou města Vimperk je určen žákům 6. tříd, souvisí s probíraným tématem o naší obci v rámci hodin VÝCHOVY K OBČANSTVÍ.

Datum: 2. června 2008

Organizace: Mgr. Jaroslava Pánová, Mgr. Radka Voldřichová

Cíl projektu:

1. seznámení žáků 6. tříd s historickými památkami ve městě

2. seznámení se z významnými osobnostmi města

3. orientace žáků po městě

4. seznámení se s městským úřadem

5. seznámení se s hlavními představiteli města

6. seznámení se s jednotlivými odbory MěÚ a jejich činností

7. uplatňování zásad společenského chování

8. umět se správně pohybovat po městě - přecházení, dodržování zásad bezpečnosti

9. uplatňování správné komunikace - dvojice žáků má připraveny informace o jednotlivých kulturních památkách

 

Časový harmonogram:

8.00 - odchod od budovy školy 1. máje do parku - budova 1. stupně, rozdání úkolů v rámci projektu - pexeso

9.00 - návštěva MěÚ ve Vimperku- rozhovor s pí Ing. Janou Schererovou

9. 45 - prohlídka kostela Navštívení Panny Marie

10.00 - návštěva staré radnice - Odbor školství, kultury a cest. ruchu - rozhovor s p. PhDr. Benešem

11.00 - návštěva Informačního centra

11.30 - zhlédnutí budov SOŠE a gymnázia, zámek

12.00 - Dům U jelena, kašna

12.15 - budova bývalé SOŠL

12.30 - návrat do školy - oběd

Úkoly pro žáky:

1. všichni žáci si připraví informace o jednotlivých historických památkách

2. Jak se jmenuje starostka města?

3. Jak se jmenuje místostarosta?

4. Kolik členů má Rada města?

5. Kolik členů má Zastupitelstvo města?

6. Jaké odbory jsou na MěÚ

7. O co se stará Odbor školství, kultury a cestovních ruchu, kdo je jeho vedoucím?

8. Informace o památkách - viz pexeso Vimperka / práce zadána týden dopředu - příprava/

Zhodnocení projektu:

- organizátory projektu

- některými účastníky projektu

Prezentace projektu: www. stránky , školní časopis, koláž z uskutečněné akce


Hodnocení projektu Naše město

Všechny stanovené cíle byly splněny , časový harmonogram byl dodržen

Průběh akce:

Žáci 6. tříd se v průběhu dne seznámili s historickými památkami ve Vimperku, ke každému z navštívených míst měli připraveny referáty a informovali své spolužáky o zajímavostech jednotlivých historických památek.

 

Součástí projektu byla návštěva radnice, kde se nás ochotně ujala paní Ing. Jana Schererová, která nás seznámila s organizační strukturou městského úřadu, sdělila žákům, o co všechno se na radnici starají a co občanům zajišťují. Prohlédli jsme si také obřadní síň, kde jsme viděli novou městskou vlajku.

 

Dále jsme se žáky navštívili Odbor školství, kultury a cestovního ruchu. Zde nás pan doktor Beneš seznámil s činností tohoto odboru. Součástí této exkurze byla také návštěva Informačího centra.

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi milý a vstřícný přístup a ochotu všech, které jsme požádali o informace. Zvláště děkuji paní Ing. Janě Schererové, panu Benešovi a paní Jankovcové za velmi zajímavé informace, které dětem rozšířily poznatky o městě a městském úřadu.

Fotky z akce najdete zde »  

Mgr. Jaroslava Pánová , Mgr. Radka Voldřichová

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk

POMÁHÁME SI! II.

Publicita Šablony