slide70 slide71 slide46 slide45 slide47 slide48 slide50 slide51 slide53 slide54 slide55 slide72 slide75 slide76

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk
1. máje 268
385 01 Vimperk, okres Prachatice, kraj Jihočeský

Sídlo organizace : 1. máje 268, 385 01 Vimperk, okres Prachatice
Odloučené pracoviště : Pražská 167, 385 01 Vimperk, okres Prachatice

IČO: 47259132

Zřizovatel: Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk , okres Prachatice

IČO: 250805

Zřizovací listina schválena usnesením Zastupitelstva č. 470 dne 30.5.2005 s účinností od 1.6.2005

Přehled právních předpisů

- Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
- Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
- Zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonůč. 190/1993, č. 256/1994, č. 139/1995, č. 132/2000
- Zákon 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce)
- Vyhláška č. 48/2005 S., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
- Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě odborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

» podrobné kontakty najdete zde

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk