slide31 slide32 slide33 slide34

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv
Mgr. Dana Toušlová, zástupce řed. školy, ČJ-Ov

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Ing. Pavla Nováková
ICT koordinátor – budova 1. máje
Mgr. Jiří Toušl
ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková, 1. stupeň
Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková
Školní psycholog
Phdr. Alena Wagnerová

Třídní učitelé

Mgr. Lenka Kohoutová – I. A, 1. stupeň, AJ
Mgr. Martina Mondlová – I. B, 1. stupeň, AJ, SKIRAPLE
Mgr. Jitka Ondřejová – II. A, 1. stupeň
Mgr. Jana Frčková – II. B, 1. stupeň, reedukace
Mgr. Iva Karasová – III. A, 1. stupeň, dramatická výchova
Mgr. Dagmar Daňková – III. B, 1. stupeň, informatika
Mgr. Petra Malíková – IV. A, 1. stupeň, AJ
Mgr. Martina Bačíková – IV. B, 1. stupeň, speciální pedagog
Mgr. Jana Buřičová – V. A, 1. stupeň
Mgr. Bohumila Sellnerová – V. B, M, Př

Mgr. Helena Jíňová – VI. A, NJ, VKO, domácnost
Mgr. Martin Procházka –VI. B, M, F
Mgr. Alžběta Rückerová – VII. A, ČJ, Hv, AJ, mažoretky
Ing. Pavla Nováková – VII. B, CH, Př, Pv + pěstitelství, Svět práce
Mgr. Vladislava Lehečková – VIII. A, D, Z, VKO
Mgr. Jiří Toušl - VIII. B, M, F, technické práce
Mgr. Jana Hudečková – IX. A, Př, Tv Vv, VKO
Mgr. Michaela Donnelly – IX. B, AJ, Vv

Ostatní učitelé
Mgr. Josef Bejček – Z – Tv
Bc. Petra Hrůsová – Tv, Vv, Pv
PhDr. Libuše Hudečková – ČJ, D
Mgr. Tomáš Daněk – M
Mgr. Eva Jedličková – M
Ing. Chrstošová – Inf
Mgr. Hanuš Rücker – Vv

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka
Alena Klausová
Alena Iglerová
Marie Košková
Lucie Latková
Bronislava Desatová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní
Ing. Ivana Šípková – mzdová účetní
Hana Smolová – administrativní práce

Školník
Karel Hercik
Údržba
Marián Hupka
Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová - budova 1. máje
Ludmila Důrová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Petra Matějková - budova Pražská 167
Ludmila Hodoušková - budova 1. máje 268
Jiřina Střelečková - ŠJ

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ
Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Dana Klasová
Ivana Rajniaková

Asistent pedagoga
Bc. Zuzana Bláhová
Marie Košková

Projektoví pracovníci
Jitka Temňáková - školní asistent
Lucie Latková – školní asistent školní asistent
Bc. Ivana Riedlová – školní asistent
Mgr. Alexandra Francová – sociální pedagog
Mgr. Martina Bačíková – speciální pedagog

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk