slide40 slide41 slide42 slide43 slide44 slide46 slide45 slide47 slide48 slide50 slide51 slide53 slide54 slide55

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv
Mgr. Dana Toušlová, zástupce řed. školy, ČJ-Ov

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková

Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň

Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Ing. Pavla Nováková

ICT koordinátor – budova 1. máje
Mgr.Jiří Toušl

ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková

Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková

Školní psycholog
PhDr. Alena Wagnerová

Třídní učitelé
Mgr. Martina Mondlová – I. A, 1. stupeň, AJ, SKIRAPLE
Mgr. Lenka Kohoutová – I. B, 1. stupeň, AJ
Mgr. Jitka Ondřejová – II. A, 1. stupeň
Mgr. Jana Frčková – II. B, 1. stupeň, reedukace
Mgr. Iva Karasová – III. A, 1. stupeň, dramatická výchova
Mgr. Dagmar Daňková – III. B, 1. stupeň, informatika
Mgr. Martina Bačíková – IV. A, 1. stupeň, speciální pedagog
Mgr. Petra Malíková – IV. B, 1. stupeň, AJ
Mgr. Jana Buřičová – V. A, 1. stupeň
Mgr. Bohumila Sellnerová – V. B, M, Př

Mgr. Helena Jíňová – VI. A, NJ, VKO, domácnost
Mgr. Martin Procházka –VI. B, M, F
Mgr. Alžběta Rückerová  – VII. A, ČJ, Hv, AJ, mažoretky
Ing. Pavla Nováková – VII. B, CH, Př, Pv + pěstitelství, Svět práce
Mgr. Vladislava Lehečková – VIII. A, D, Z, VKO
Mgr. Jiří Toušl - VIII. B, M, F, technické práce
Mgr. Jana Hudečková – IX. A, Př, Tv Vv, VKO
Mgr. Michaela Donnelly – IX. B, AJ, Vv

Ostatní učitelé
Mgr. Josef Bejček – Z – Tv
Bc. Petra Hrůsová – Tv, Vv, Pv
Mgr. Zuzana Vaňková – m, AJ, VKO
PhDr. Libuše Hudečková – ČJ, D
Mgr. Tomáš Daněk – M
Mgr. Eva Jedličková – M
Ing. Chrstošová – Inf.
Mgr. Hanuš Rücker - Vv

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka
Alena Klausová
Alena Iglerová
Lucie Latková
Bronislava Desatová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní
Ing. Ivana Šípková – mzdová účetní
Hana Smolová - administrativní práce

Školník
Karel Hercik

Údržba
Marián Hupka

Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová - budova 1. máje
Ludmila Důrová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Petra Matějková -  budova Pražská 167
Ludmila Hodoušková - budova 1. máje 268
Jiřina Střelečková - ŠJ

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ
Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Dana Klasová
Ivana Rajniaková

Asistent pedagoga
Bc. Zuzana Bláhová
Mgr. Václav Jakš
Marie Košková
Ing. Jolana Smolová
Barbora Krejsová

Projektoví pracovníci
Jitka Temňáková - školní asistent
Lucie Latková – školní asistent
Mgr. Martina Bačíková – speciální pedagog

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk