AKTUALITY

Volby do Školské rady

Dne 5.11.2008 proběhly volby rodičů do Školské rady. Do voleb byli z řad rodičovské veřejnosti navrženi čtyři kandidáti – pí Ing. Blanka Jančová, pí Magda Vaňková, pí Hana Paštiková, pí Eva Daverná. Z těchto kandidátů byli zvoleni tři zástupci, kteří budou v dalším tříletém volebním období působit ve Školské radě ZŠ T. G. Masaryka Vimperk.

Výsledky voleb – pí Magda Vaňková získala 180 hlasů, pí Ing. Blanka Jančová získala 149 hlasů, pí Hana Paštiková získala 136 hlasů, pí Eva Daverná získala 126 hlasů.

V nové Školské radě budou pracovat 3 zástupci – pí Vaňková, pí Jančová a pí Paštiková, pí Eva Daverná je náhradním členem rady.

Celkem se voleb zúčastnilo 227 voličů, což je 60,5% z celkového počtu 375 žáků, kteří navštěvují v letošním roce naši školu.

Děkujeme všem za hojnou účast ve volbách a zvoleným zástupcům předem děkujeme za práci, kterou budou ve Školské radě ZŠ TGM vykonávat.

Mgr. Dana Toušlová