AKTUALITY

Projekt žáků 5. tříd – Ze Švédska pro děcka

Švédsko je zemí s jednou z nejnižších úrovní smrtelných dětských úrazů v Evropě. Aby se znalosti a zkušenosti rozšířily i do dalších zemí , byl vytvořen program „Ze Švédska pro děcka“. Tento program se koná ve spolupráci s odborným sdružením praktických dětských lékařů a vybranými švédskými a českými partnery.

Odřená kolena, třísky a modřiny – to všechno patří k dětství. S dětmi bychom neměli zacházet jako s porcelánovými panenkami, nicméně je dobré vědět, jak se vyhnout vážnějšímu zranění. Pokud si uvědomíme, jak dochází k nehodám dětí, můžeme těmto nehodám zabránit. Projekt, který absolvovaly žáci 5. A s paní učitelkou M. Mondlovou a 5. B s paní učitelkou B. Schneiderovou měl právě o tomto děti poučit a naučit i první pomoc.

za 5. A a 5. B, Mgr. Bohuslava Schneiderová