AKTUALITY

Přírodovědná soutěž Národní park Šumava ve školních lavicích

Ve dne 29.3. 2016 proběhlo na naší škole 1. kolo přírodovědné soutěže Národní park Šumava ve školních lavicích, organizované informačním střediskem a střediskem environmentální výchovy Stožec. Soutěže se zúčastnili žáci šestých, sedmých, osmých a devátých tříd.

Úspěšnými řešiteli byli: Filip Schartner a Vojtěch Burian z 9. A, Adriana Bauerová a Kristýna Dolejší z 8.A, Jíří Podskalský ze 7.B, Karolína Kopfová a Matěj Kůrka ze 6.B. Tito žáci postupují do 2. kola soutěže, které se uskuteční 24. května 2016. Zde je čeká 10 stanovišť. Obsah stanovišť bude zaměřen na rostliny, houby, mechy, lišejníky, stromy, savce, ptáky, hmyz, obojživelníky, ryby, pobytová znamení a další. Většinou zde budou živé přírodniny.

Nejúspěšnější soutěžící budou slavnostně vyhlášeni v červnu 2016 v Informačním středisku a středisku environmentální výchovy ve Stožci.

Blahopřejeme.

Mgr. Bohumila Sellnerová
Mgr. Jana Hudečková