AKTUALITY

Druhá adventní neděle ZŠ TGM Vimperk

Rozsvícení - ZŠ TGM Vimperk 2. adventní neděle představuje pro žáky naší škola slavnostní chvíle. Tradičně rozsvěcují vánoční strom školy. Ten letošní rok proběhl na netradičním místě a doplněný byl netradičními body programu. Důvodem změny místa konání akce byla instalace osvětlení školní budovy v ulici Pražská na přední zrekonstruované stěně. Koncem listopadu proběhla závěrečná zkouška jednotlivých světelných programů, a tak jsme se rozhodli představit osvětlení žákům, rodičům i vimperské veřejnosti slavnostně. Úvodní slova kromě ředitelky školy pronesli starosta města Mgr. Pavel Dvořák a místostarosta Lukáš Sýs.

Adventní věnec přinesli žáci 5. ročníku K. Hrůšová a M. Černý a rozsvítili na adventním věnci dvě svíčky (tentokrát elektrické). Třída 4. B za hudebního doprovodu varhan paní učitelky M. Bačíkové zahájila program dvěma písněmi s vánoční tematikou. Dramaťák Ivy Karasové zajímavě zpracoval koledu Pásli ovce valaši a publikum zaujal svou bezprostředností a zapáleným projevem. 2. třídy pod vedením J. Frčkové a J. Ondřejové si pro 2. adventní neděli připravily taneček Vánoční stromeček, nutno dodat, že výtvarné zpracování nechybělo, a tak dokreslilo roztomilou atmosféru celého vystoupení.

Alžběta Rückerová připravila se svou třídou společnou recitaci. Společný přednes celé třídy si v programu našel své místo a určitě podporuje soudržnost spolužáků. 7. A se svou třídní učitelkou je zároveň iniciátorem charitativní sbírky potřeb, krmení a finančních prostředků pro opuštěná zvířata a jejich útulky. Finanční prostředky byly získány prodejem výrobků dětí ze školní družiny i z jednotlivých tříd.

Po třech měsících školní práce se v programu 2. adventní neděle ukázali i žáci 1. ročníku pod vedením třídních M. Mondlové a L. Kohoutové. Jejich premiéra s roztomilým tanečkem se skutečně vydařila. Jaké barvy mají Vánoce? To byl námět vystoupení žáků 8. A pod taktovkou D. Rückerové. Připojili ještě informace o některých vánočních hudebních dílech a barevné grafické přání pro přítomné. Slovní projev opět vystřídal taneček třeťáků v choreografii I. Karasové a D. Daňkové. Také žáci 3. tříd zaujali nadšením a velkou snahou. Pěvecké vystoupení za houslového doprovodu H. Jíňové s názvem Naděje předvedli žáci 8. B, vystřídalo je Povídání o Vánocích. V podání 9. A a několika žáků z 1. A se diváci připomněli tradiční vánoční zvyky, známé koledy i básničky. Na pohádce Mrazík vyrostly již dvě generace dětí, a tak není divu, že 9. B si vybrala úryvek ke svému předvánočnímu vystoupení společně s třídní učitelkou M. Donnelly. Ani tentokrát námět nezklamal a diváci i děti se velmi pobavili.

Program dětí se blížil k závěru, jenž patřil vystoupení pěveckého sboru paní učitelky H. Jíňové. Svým zpěvem vánočních písní a koled sbor dokreslil adventní pohodu v zasněženém vimperském parku. Poslední dvě písně slyšeli diváci v podání učitelů ZŠ TGM.

Tečkou za letošním adventním programem byla světelná show za doprovodu trubačů ze ZUŠ Vimperk, nechyběl ani ohňostroj, jenž každoročně zajišťuje pan Mošna a věnují ho rodiče svým dětem.

V průběhu celého podvečerního programu sněžilo, parkem se nesly tóny vánoční hudby, diváci se zahřívali voňavými nápoji, jež připravovali rodiče dětí, nechybělo pečivo od maminek. Skvělá atmosféra! Děkujeme účinkujícím, zaměstnancům a organizátorům akce, pedagogům, rodičům, divákům i studiu Epigon za ozvučení.

Dagmar Rückerová

Fotogalerii najdete zde.