AKTUALITY

První školní den žáků 1. ročníku

 

ZŠ TGM zahájí svou činnost v souladu s legislativou v plném rozsahu

Před prvním příchodem ZŠ TGM nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti žáků

ZŠ TGM nestanoví plošná omezení počtu žáků v jednotlivých třídách a odděleních

Pro vstup do budovy a pohyb osob před školou nejsou stanovena žádná plošná pravidla          

 

Nástup do školy 1. září 2020

 

Milé děti, vážení rodiče,

 

první školní den slavnostně zahajujeme za účasti prvňáčků, rodinných příslušníků a představitelů města. Nechceme tuto tradici porušit, ale zároveň je nutné dodržet stanovená pravidla Manuálu MŠMT. Z těchto důvodů vás zveme první školní den do školy v 8.15 hodin, budova bude pro váš vstup připravena od 8.05 hodin, tedy v době, kdy budou žáci ostatních ročníků již ve svých třídách. Děti mohou být bez roušek, dospělé prosíme, aby si roušku vzali s sebou, jejich případné použití bude stanoveno na místě.

 

První vyučovací hodina bude věnována slavnostnímu zahájení, druhou vyučovací hodinu prožijí děti pouze s třídní učitelkou bez rodičů.

Další informace budou postupně zvěřejňovány.

 

Těšíme se na vás a přejeme příjemné zahájení školní docházky!

 

Dagmar Rückerová