AKTUALITY

Opatření ZŠ TGM Vimperk od 18. 9. 2020

Pro žáky 2. stupně ZŠ TGM Vimperk a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budovy včetně učeben.

Tato povinnost se nevyžaduje při vzdělávacích činnostech, jejichž charakter nošení roušek neumožňuje, v našem případě se jedná o tělocvik a zpěv.

Žáci by měli být vybaveni na každý den 2 – 3čistými rouškami.

Opatření ve škole vyplývá z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. 9. 2020.

Ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos)

  • Respirátor
  • Rouška
  • Ústenka
  • Šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • Mezi účinné prostředky nepatří štít – dle odborného stanoviska Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu nelze pouhé nošení ochranného štítu bez roušky považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének

Vážení rodiče, milí žáci, děkuji Vám za pochopení a vstřícnost.

Mgr. Dagmar Rückerová