AKTUALITY

Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158 e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

 

Datum: 22. 9. 2020

 

Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

 

Ochranný štít je možné použít jako ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) u pedagogů při výuce za katedrou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od žáků a také u žáků, ale pouze při výuce v lavici, kdy se žáci nepohybují v ostatních vnitřních společných prostorách školy

MUDr. Marie Nosková

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jč. kraje