AKTUALITY

Návštěva ve světě hudby

Ve školní družině jsme uskutečnili již čtvrtý projekt, tentokrát s hudebním zaměřením. Ve čtvrtek 22. dubna zavítala mezi děti z druhých tříd učitelka ZUŠ ve Vimperku paní Magdaléna Probstová, DiS. Ze široké hudební nabídky představila dětem různé typy saxofonů a prakticky zahrála na sopránový a altový saxofon několik ukázek. Všichni okolní posluchači s nedočkavostí hltali libé tóny nástrojů, které se tu jako laskavé pohlazení, hned zase jako ostřejší vyjádření hudebních myšlenek nesly prostorem. Z tónů se jakoby mimochodem vynořovaly a zase odplouvaly melodie známé z pohádek a filmů pro děti a bylo napínavou zábavou poznat, odkud melodie pocházejí. Úspěch byl samozřejmě odměněn zlatou „tužkovou“ cenou.  Mimo to se žáci odlehčenou formou pohádky dozvěděli řadu dalších zajímavostí, jak byl vynalezen princip takového nástroje, z jakých částí se nástroj skládá a jak je náročné, přesto zábavné, se jej naučit rozeznít. Svůj hudební zážitek prohloubili tím, že se k produkci aktivně zapojili a doprovodili motivy hrou na Orffovy rytmické nástroje. Dokonce došlo i k moderním aranžérským počinům, kdy se rytmické sekce rozdělily mezi holky a kluky a kdy v závěrečné skladbě upřímná dětská radost eskalovala tleskáním a dupáním. Po podařeném výkonu měli malí posluchači i hudebníci radost z podarovaných omalovánek s motivy Lízy Simpsonové a saxofonu.

Kdo ví, třeba některý z našich žáků odemknul utajenou komnatu poznání a možná z něj vyroste muzikantský fanoušek, aktivní hudebník, nebo snad i nový slavný virtuóz.

Děkujeme Magdaléně Probstové za poučné a hezké odpoledne.

Za školní družinu Lenka Malíková