AKTUALITY

Informace k nástupu žáků 2. stupně od 10. května 2021

  • Nástup žáků k prezenční výuce ZŠ TGM Vimperk se týká 2. stupně ZŠ, a to rotačně

 

  • Od května 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy: 7. A, 7. B, 9. A, 9. B

Distanční výuka podle rozvrhu platného od 10. 5. probíhá ve třídách: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B

 

  • Od 17. května 2021 nastoupí k prezenční výuce třídy: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B

Distanční výuka: 7. A, 7. B, 9. A, 9. B

 

  • Jednotlivé předměty budou vyučovat příslušní vyučující dle rozvrhu, rozvrh tříd od 10. 5. může obsahovat drobné změny

 

  • Testování
  • Testovat se budou žáci antigenními neinvazivními testy z přední části nosu dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) výhradně ve škole
  • Testování je podmínkou účasti na prezenční výuce. Testy mají povahu samotestů, to znamená, že žák si je provádí sám za dohledu pracovníka pověřeného ředitelem školy
  • Při vyučování je povinností pro všechny účastníky vzdělávání nosit roušku, dospělé osoby respirátory FFP2

Dagmar Rückerová