AKTUALITY

Zámek Blatná

S třídou 5. A jsme společně podnikli třídní exkurzi na blatenský zámek. Výlet se uskutečnil 17. června.  Tam i zpátky jsme cestovali vlakem.

Vyjížděli jsme ráno z vlakového nádraží ve Vimperku. Za hodinu jsme přijeli do Strakonic. Došli jsme se podívat na nádvoří strakonického hradu, neboť nám další vlakový spoj jel až za hodinu.

Když jsme dorazili do Blatné, namířili jsme hned na zámek, kde jsme měli od 11 hodin rezervovanou prohlídku zámku. Prohlídková trasa trvala hodinu. Viděli jsme např. Zelenou světnici, zámeckou kapli, strážnici, lovecký salon, jídelnu, kuřácký salonek a jižní terasu s výhledem do zámeckého parku.

Po prohlídce jsme se přesunuli do krásného zámeckého parku s bohatou historií. Tam se nám velmi líbilo, protože celý den bylo úmorné horko a pod stromy byl příjemný stín a chládek. V parku jsme si odpočinuli a nasvačili se. Park je svou rozlohou obrovský, je protkán potůčky, mostky a cestičkami s alejemi. Nachází se v něm plno rostlin, stromů, a dokonce i zvířat, kteří v něm žijí. Velmi nás zaujali pávi, již byli krásně zbarvení. Děti jich napočítaly přibližně dvacet pět. Dalším velkým zážitkem pro nás bylo krmení početného stáda daňků skvrnitých, kteří se zde volně pasou. Když zjistili, že pro ně máme nějaké dobroty, nemohli jsme se jich zbavit. Jsou velmi krotcí a někdy až vlezlí.

Když jsme opustili areál zámku, přesunuli jsme se na blatenské náměstí. Žáci dostali hodinový rozchod po náměstí. Každý si nakoupil nějaké drobnosti a suvenýry.

Cestou na vlak jsme opět zastavili v obchodu, kde jsme si dokoupili jídlo a pití na cestu. Cesta domů byla dlouhá a únavná, protože ve vlaku bylo veliké horko. Ale zvládli jsme ji dobře a po příjezdu do Vimperka na děti už čekali natěšení rodiče.