AKTUALITY

Kudy do budovy ZŠ TGM Vimperk 1. máje 268 od 1. září 2021

Z důvodu rekonstrukce ulice 1. máje je pro žáky i zaměstnance omezen vstup do areálu školy.

Zpřístupněna je spodní brána školy jak pro chodce, tak pro případný vjezd vozidel.

  • Při cestě do školy dbejte zvýšené opatrnosti
  • Používejte jen vyznačené chodníky a cesty
  • Nevstupujte do prostoru stavby
  • Respektujte pokyny a značení dodavatelské stavební firmy

Žáci přicházející z centra města se k dolní bráně školy dostanou chodníkem pod budovou Městské knihovny („lesárny“).

Brána vedoucí k hlavnímu vchodu budovy je uzamčena, k příjezdu se nedá využít ani vjezd na pravé straně budovy.

Ke vstupu do budovy školy je možné využít všech vchodů – vchod do šaten, hlavní vchod, vchod ze hřiště, vchod do tělocvičny.

Přejeme všem žákům úspěšný vstup do nového školního roku!

Dagmar Rückerová