AKTUALITY

Přírodovědný klokan – 3. místo

 

12. října se na naší škole konala soutěž Přírodovědecký klokan, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd v rámci kategorie kadet. Průběh soutěže je stejný jako u dobře známého Matematického klokana. Žákům byl zadán test, který obsahoval 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti možností a na řešení testu měli 40 minut. Výsledky nejlepších řešitelů byly odeslány k vyhodnocení do DDM Prachatice, kde byli vybráni 3 nejlepší soutěžící. Třetí místo obdržela žákyně z 9. A Kristýna Niedobová, které moc gratulujeme.

 

Mgr. Eva Jakšová Sládková