AKTUALITY

Kroužky pro žáky – školní rok 2010/2011

Přihláška do kroužků » (formát pro tisk – dokument PDF)


Základy pohybové výchovy (mažoretky) l. ročník -čtvrtek 14.00 -14.45, 2.,3., 4. ročník

čtvrtek 15.00 – 16.30, 5. ročník – pátek 13.30 – 14.30 – vedoucí pí uč. Kubíčková

Mažoretky – 8. – 9. ročník – vedoucí – pí řed. Rückerová – pátek od 15.30

Mažoretky – 5. – 8. ročník – vedoucí  – pí uč. A. Rückerová – pondělí, pátek – po dohodě

Pěvecký kroužek při ŠD – vedoucí – pí vych. Malíková – úterý od 14.45 – 15.30

Dovedné ruce při ŠD – vedoucí – pí vych. Iglerová – středa od 14.45 – 15.30

Dramatická výchova – pondělí  13.30 – 14.30 – 1., 2. ročník, 17.00 – 18.00- 6. – 9. ročník, čtvrtek 14.15 – 15.15 – 4. , 5. ročník, 16.00-17.00  – 3. ,4. ročník – vedoucí pí uč. Karasová

Výtvarný kroužek –  5. – 9. ročník – středa od 14.00 hod. – vedoucí pí uč. Řeřichová

Francouzský jazyk – vedoucí pí uč. Schneiderová – termín po dohodě

Matematický kroužek pro 3. – 5. třídy  – ved. pí uč. Schneiderová – termín po dohodě

Základy práce s počítačem – 1. třídy, 4. + 5. třídy -vedoucí pí uč. Schneiderová –  termín po dohodě, 2. + 3. třídy – vedoucí pí uč. Daňková

Kroužek českého jazyka – 2., 3. 4. třídy – úterý 14.00 – 14.45 – pí uč. Ondřejová

Skiraple – úterý16. – 17.00, čtvrtek 16.30 – 17.30 – vedoucí pí uč.  Mondlová, Fleišmanová,                        

Zájmová těl. výchovabasket – čtvrtek od 14.00 – vedoucí p. uč. Bejček

Kroužek snowboardingu a sjezdového lyžování – čtvrtek 15. 15 – 16.30,- kroužek klubu SNOWRIDERS

Sportovní kroužek – 1. – 2. třídy – pondělí 14.00 – 15.00 – pí uč. Daňková

 

Poznámka: u některých kroužků bude termín upřesněn až po dohodě s přihlášenými účastníky kroužku.