AKTUALITY

Co se mění od pondělí 17. 5. 2021

1.  stupeň K prezenční výuce se vracejí bez rotací dle stanoveného rozvrhu na začátku školního roku žáci 1. – 5. ročníku Provoz školní družiny bude probíhat v běžném režimu, ruší se homogennost jednotlivých oddělení Žáci 1. stupně se testují jedenkrát týdně, a to v pondělí Zaměstnanci se testují jedenkrát týdně Harmonogram testování…

Den matek – přání

„U maminky je to nejlepší místečko na celém světě pro toho malounkého. I pro toho velikého, když pláče a truchlí.“ (Jan Karafiát) Maminka znamená pro každého z nás bezpečí, pochopení, jistotu, teplo domova. Popřejme maminkám k dnešnímu svátku pevné zdraví, pochodu, spokojenost doma i v pracovním prostředí, dostatek energie při řešení všech náročných…

Aktuálně – 6. 5. 2021

Po dnešní tiskové konferenci vlády je jasné, že se do škol vrací rotačně i žáci 2. stupně. Na ZŠ TGM Vimperk se v týdnu od 10. 5. budou prezenčně učit žáci 7. a 9. ročníků. ( Na distanční výuce budou v týdnu od 17. 5. 2021.) Na distanční výuce zůstávají …

Návštěva ve světě hudby

Ve školní družině jsme uskutečnili již čtvrtý projekt, tentokrát s hudebním zaměřením. Ve čtvrtek 22. dubna zavítala mezi děti z druhých tříd učitelka ZUŠ ve Vimperku paní Magdaléna Probstová, DiS. Ze široké hudební nabídky představila dětem různé typy saxofonů a prakticky zahrála na sopránový a altový saxofon několik ukázek. Všichni okolní…

Informace k testování v ZŠ TGM Vimperk od 3. května 2021

(Informace vyplývají z novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, účinnost od 3. 5. 2021) Preventivní antigenní testování žáků a zaměstnanců bude nově prováděno jednou týdně, a to v pondělí V případě nepřítomnosti žáka v daný termín ve škole bude testování provedeno po jeho příchodu Žáci 2. A – v čase 7.00 – 7.30 hodin…

Deutsch plus

Pro žáky 8. a 9. tříd naší školy probíhá on-line kroužek němčiny s názvem Deutsch plus. Pod heslem NĚMČINA JE KAMARÁD, PŘESTAŇ SE JÍ TEDY BÁT zábavnou formou rozvíjíme znalosti a konverzační schopnosti. Petra Hříbalová      

Rozpovídej se anglicky

Od března probíhají hodiny konverzací s žáky prvního i druhého stupně. Žáci jsou rozdělení podle tříd do malých skupinek po maximálně pěti dětech. Konverzace probíhají online jednou týdně a trvají 60 minut. Po zahájení rotační výuky byl po domluvě upravený rozvrh hodin konverzací, aby se žáci mohli účastnit konverzací i v týdnu,…

Krajské kolo olympiády v českém jazyce

7. 4. 2021 proběhlo distančním způsobem krajské kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentoval Martin Kučera z 9. B. který do krajského kola postoupil z 2.místa kola okresního. V 9.00 byl organizátorem soutěže na Martinův email zaslán odkaz na zadání přes platformu Google Forms. Do 11. 40 měl Martin…

Zápis do 1. tříd aneb Děkujeme, že jste si nás vybrali

Zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ TGM Vimperk V souvislosti s protiepidemickými opařeními a z důvodu zaručení bezpečnosti dětí i dospělých proběhl zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dětí DISTANČNÍM ZPŮSOBEM v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021. Zákonným zástupcům jsme nabídli čtyři možnosti podání žádosti o přijetí jejich dítěte. Elektronického formuláře…