AKTUALITY

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek 2023

14. března 2023 žáci prvního stupně naší školy soutěžili ve zpěvu lidových písní. Soutěžilo 31 zpěváků ve třech kategoriích. V porotě zasedli: paní učitelky Frčková, Ondřejová, Kohoutová, Bačíková a pan učitel Hrdý. Výsledky soutěže: 0. kategorie: 1. místo Kryštof Magát, I. B 2. místo Gábina Matějková, I. B 3. místo…

PLŠ – Půldenní lyžařská škola 4. tříd

Žáci 4. tříd měli možnost využít nabídky Ski Areálu Kubova Huť lyžařského výcviku ve ve dnech 13. – 15. března 2023. Celkem kurz v tomto termínu absolvovalo 24 dětí. Jarní sluníčko, skvěle připravená sjezdovka a 3 instruktoři z lyžařské školy = tři dny plné sportovních zážitků, vylepšení techniky jízdy, ale…

Okresní kolo soutěže v recitaci

V Domě dětí a mládeže v Prachaticích se 8. března konalo okresní kolo recitační soutěže. Soutěže se účastnilo 74 recitátorů 2. – 9. ročníku ve čtyřech kategoriích ze všech škol našeho okresu. Žáci 2. – 5. ročníku měli do soutěže připraven jeden literární text, se kterým se představili ostatním recitátorům a porotě,…

Prevence rizikového chování

Současná doba přináší stále více druhů rizikového chování, na které musí škola a pedagogové reagovat. Okruh se posunul od klasických cigaret k elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům, HHC – hexahydrokanabinol, kratomu. K tomu přetrvávají všechny dřívější (šikana, kyberšikana, alkohol, kouření, závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, záškoláctví, extrémismu, xenofobie, antisemitismus, návykové látky,…

Výuka bruslení

V pátek 10., 17., a 20. února absolvovali žáci II. B, II. C a IV. B pod vedením paní učitelky Petry Hrůšové výuku bruslení. Někteří stáli na bruslích poprvé, jiní si zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Všem dětem se bruslení moc líbilo a těší se na další lekce v příštím roce. D. Daňková

Soutěž v recitaci – 1. stupeň

V úterý 21. února se celkem 34 žáků z 1. – 5. tříd zúčastnilo recitační soutěže. Všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu za přípravu. Nejlepší recitátoři z I. a II. kategorie nás budou reprezentovat v okresním kole.   0.kategorie – 1. třída 1.místo – Tadeáš Dutka I. B 2. místo – Adéla Samková I. B…

SOUTĚŽ ROHDE & SCHWARZ

V letošním školním roce se konal již 8. ročník matematicko – fyzikální soutěže pod záštitou firmy Rohde & Schwarz. Od 9. 1. do 9. 2. se konalo školní kolo, kterého se zúčastnilo 25 žáků osmých a devátých ročníků. Po vyhodnocení výsledků školního kola bylo sestaveno tříčlenné družstvo, které reprezentovalo ZŠ TGM.…

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo

Výuka anglického jazyka tvoří důležitou součást vzdělávacího programu naší základní školy. V rámci podpory a motivace k výuce angličtiny pořádáme každoročně školní kolo olympiády pro žáky na 2. stupni. Ze školního kola konverzační soutěže v AJ postoupili do okresního kola dva chlapci.  V kategorii I A (6. – 7. třídy) reprezentoval v Prachaticích dne…

Recitační soutěž 2. stupně

Ve čtvrtek 16. února 2023 proběhla recitační soutěž na 2. stupni. Porota složena z vyučujících ČJ měla těžké rozhodování. Zazněly texty např. od J. Prevérta, B. Hrabala, Antoine de Saint – Exupéryho, básně známé i méně známé. Výsledky žáků 6. – 7. ročníku: místo – Miroslav Klas – postup do okresního…

Karneval ve školní družině

Zábavný program dětského karnevalu ve školní družině dne 20. února 2023 přijelo obohatit svým vystoupením Divadlo pana Pohody z Karlových Varů. Pan principál Pohoda se slečnou Soňou zahráli pohádku „O třech kůzlátkách a vlku Františkovi“, ve které se mohly hereckým uměním blýsknout i samy děti. Poté následovaly soutěže s odměnami za…