AKTUALITY

Opatření ZŠ TGM Vimperk od 18. 9. 2020

Pro žáky 2. stupně ZŠ TGM Vimperk a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budovy včetně učeben. Tato povinnost se nevyžaduje při vzdělávacích činnostech, jejichž charakter nošení roušek neumožňuje, v našem případě se jedná o tělocvik a zpěv. Žáci by měli být vybaveni na…

Roušky

Vážení rodiče, prosíme, aby žáci zítra ( 10. 9. 2020) nezapomněli přinést do školy roušky. Nosit je budou podle pokynů MŠMT a MZ. Děkujeme za pochopení.   Dagmar Rückerová

Informace pro rodiče (Covid – 19)

Informace pro rodiče Postup při příznacích onemocnění dítěte Informujte svého dětského lékaře, sdělte příznaky onemocnění, lékař doporučí postup léčby Informujte telefonicky nebo e-mailem třídního učitele o nepřítomnosti dítěte ve škole, dohodněte se na případném zasílání či předávání domácí práce (kontakty jsou uvedeny na www stránkách školy), odhlášení obědů Do žákovské…

Nepobytový prázdninový tábor ZŠ TGM Vimperk

Každé ráno přicházely děti do školy v 7:45 hod. a odcházely ve 14:30 hod. Výlety byly plánovány dle počasí, a protože nám sluníčko přálo, mohly být děti neustále venku. Ve Vimperku jsme se šli podívat na daňky procházkou do Pravětínského údolí, prošli jsme si vimperskou větev Zlaté stezky a arboretum,…

První školní den žáků 1. ročníku

  ZŠ TGM zahájí svou činnost v souladu s legislativou v plném rozsahu Před prvním příchodem ZŠ TGM nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti žáků ZŠ TGM nestanoví plošná omezení počtu žáků v jednotlivých třídách a odděleních Pro vstup do budovy a pohyb osob před školou nejsou stanovena žádná plošná pravidla             Nástup do školy 1.…

Zahájení provozu v ZŠ TGM Vimperk ve školním roce 2020/2021 – 2. – 9. ročník

ZŠ TGM zahájí svou činnost v souladu s legislativou v plném rozsahu Před prvním příchodem ZŠ TGM nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti žáků ZŠ TGM nestanoví plošná omezení počtu žáků v jednotlivých třídách a odděleních Pro vstup do budovy a pohyb osob před školou nejsou stanovena žádná plošná pravidla             Nástup do školy 1. září…