Školní poradenské pracoviště

Inkluze


Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště již mnoho let, od školního roku 2016/2017 je podpořeno v rámci inkluzivního vzdělávání projektem „Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole“ .

Poskytování poradenské pomoci včetně přímé podpory žáka ve škole zajišťují poradenští pracovníci školy v úzké vzájemné součinnosti. Spolupracují především s ostatními pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli a zajišťují také pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků. V průběhu vzdělávání komunikují pravidelně i se školskými poradenskými zařízeními – podílejí se na realizaci jejich doporučení ve škole.

Služby ŠPP zabezpečují:

Nově, v rámci projektu „Společně to zvládneme“, ve škole pracují i tito pracovníci:

Rámcový plán školního poradenského pracoviště (ke stažení zde – pdf dokument)