Kroužky při ZŠ TGM Vimperk pro škol. rok 2021/2022

Kroužky a nepovinný předmět                                 

při ZŠ TGM Vimperk pro škol. rok 2022/2023

 

Kroužky:

Mažoretky Classic (1. – 6. roč.) – vedoucí: řed. D. Rückerová, úterý 15.00 (pátek 14.30)

Košíková (5. – 9. roč.) – –  vedoucí: uč. D. Pek, čtvrtek 14.00-15.00

Volejbal (6. – 9. roč.) – vedoucí: uč. J. Hudečková, středa 13.45 – 14.30

 

Pěvecký kroužek při ŠD (1. – 4. roč.) – vedoucí: vych. L. Malíková, čtvrtek 13.30 – 14.15

Dovedné ruce při ŠD (2. – 4. roč.) – vedoucí: vych. A. Klausová, pondělí 13.00 – 14.30

 

Nepovinný předmět:

Náboženství – vedoucí: pí V. Předotová, čtvrtek 13.45 – 14.30

 

 

 

Kroužky našich partnerů v prostorách ZŠ TGM:

Skiraple – úterý a čtvrtek

Kroužek snowboardingu – SNOWRIDERS  – vedoucí: uč. J. Bejček, středa 14.30

vedoucí: uč. P. Hrůšová, pátek 14.30

V zimních měsících odjezd na Zadov středa, pátek 13.45.