Organizace školního roku

Začátek školního roku – 1.9.2021
Podzimní prázdniny – 27. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny – 23.12.2021– 2.1.2022 ( žáci nastupují do školy 3.1. 2022)
Pololetní prázdniny – 4.2.2022
Jarní prázdniny – 21.2. – 27.2. 2022
Velikonoční prázdniny – 14.4.2022
Hlavní prázdniny – 1.7.2022 –31.8.2022