Organizace školního roku

Začátek školního roku – 1.9.2022
Podzimní prázdniny – 26. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny – 23.12.2022– 2.1.2023 ( žáci nastupují do školy 3.1. 2023)
Pololetní prázdniny – 3.2.2023
Jarní prázdniny – 27.2. – 5.3. 2023
Velikonoční prázdniny – 6.4.2023
Hlavní prázdniny – 1.7.2023 –3.9. 2023