Zaměstnanci školy – školní rok 2023/24

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv, dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Iva Karasová, zástupce řed. školy, 1. stupeň, iva.karasova@zstgmvimperk.cz

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor, zástupce pro tvorbu suplování, rozvrhu – budova 1. máje 
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková
Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková
Speciální pedagog
Mgr. Martina Bačíková

Třídní učitelé

Mgr. Dagmar Daňková  – I. A, dagmar.dankova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Malíková – I. B,  petra.malikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Lenka Kohoutová  – II. A, lenka.kohoutova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Vondráčková – II.B,  martina.mondlova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Bačíková  – III. A, martina.bacikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hrůšová – III. B, petra.hrusova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jitka Ondřejová  – III.C, jitka.ondrejova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Frčková  – IV. A, jana.frckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michal Hrdý  – IV.B,  michal.hrdy@zstgmvimperk.cz
Mgr. Kateřina Koutová  – V.A, Z, VKO, Aj, Vv, katerina.koutova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Eva Jakšová Sládková – V. B, Čj, Aj, Čjs, eva.sladkova@zstgmvimperk.cz

Mgr. Lucie Štindlová -VI.A,  F, Inf, M,  lucie.stindlova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Vladislava Lehečková – VI.B, D, VKO, Z, vladislava.leheckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Hudečková – VII.A, Př, TV,  jana.hudeckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Lenka Lišková, M.A.–VII. B, Čj, Aj, lenka.liskova@zstgmvimperk.cz
Bc. Tereza Volmutová – VIII.A, M, F, tereza.prochazkova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martin Procházka  – VIII.B, M, F,  martin.prochazka@zstgmvimperk.cz
Mgr. Alžběta Rückerová – IX. A, ČJ, HV, alzbeta.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Ing. Pavla Nováková – IX.B, Ch, Př, Čjs, Pv, Pč pavla.novakova@zstgmvimperk.cz

Ostatní učitelé

Mgr. Bohumila Sellnerová – M, Př, bohumila.sellnerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Josef Bejček – Z, Tv, josef.bejcek@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hříbalová –  Hv, Vv, Pv, petra.hribalova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Hanuš Rücker – Vv, hanus.rucker@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jiří Toušl – F, Pč, jiri.tousl@zstgmvimperk.cz
Bc. David Pek – Z, TV, Pč, Čjs,  david.pek@zstgmvimperk.cz
Mgr. Anna Obdržálková – Nj, Vv, Aj, anna.obdrzalkova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michaela Donnelly – Aj, Vv, michaela.donnelly@zstgmvimperk.cz

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka, druzina@zstgmvimperk.cz
Lucie Latková
Kristýna Dolejší
Ing. Jolana Smolová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní, drahomira.stankova@zstgmvimperk.cz
Ing. Michal Gabauer – mzdový účetní, mucetni@zstgmvimperk.cz
Hana Smolová – administrativní práce, hana.smolova@zstgmvimperk.cz
Školník
Karel Hercik
Údržba
Marián Hupka
Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Šárka Važanová –  budova Pražská 167

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ, jidelna@zstgmvimperk.cz
Dana Klasová, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Martina Hleděncová
Ludmila Důrová

Asistent pedagoga
Ing. Jolana Smolová
Jitka Temňáková
Jana Lampová
Bc. Kateřina Hofmanová
Barbora Krejsová
Adéla Vienerová 

 

 

Školní asistent
Barbora Krejsová
Diana Kalyn

Asistentky pro ukrajinské žáky
Diana Kalyn
Hanna Tomášková