Zaměstnanci školy – školní rok 2021/22

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv, dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Iva Karasová, zástupce řed. školy, 1. stupeň, iva.karasova@zstgmvimperk.cz

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova 1. máje
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková
Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková
Školní psycholog
PhDr. Alena Wagnerová
Speciální pedagog
Mgr. Martina Bačíková

Třídní učitelé
Mgr. Martina Bačíková – I. A, 1. stupeň, martina.bacikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Dagmar Daňková – I.B, 1. stupeň, dagmar.dankova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Malíková – I. C, 1. stupeň, petra.malikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Lenka Kohoutová – II. A, 1, stupeň, AJ, lenka.kohoutova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Mondlová – II. B, 1. stupeň, AJ, martina.mondlova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jitka Ondřejová – III. A, 1. stupeň, jitka.ondrejova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Frčková – III. B, 1. stupeň, jana.frckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michal Hrdý – IV.A, 1. stupeň, michal.hrdy@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hrůšová – IV.B, 1. stupeň, petra.hrusova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Eva Sládková – V.A, eva.sladkova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Aneta Králová – V. B, ČJ, HV aneta.kralova@zstgmvimperk.cz

Bc. Tereza Procházková -VI.A,  M, VKO, tereza.prochazkova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Milena Bucharová – VI.B, ČJ, AJ, milena.bucharova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Alžběta Rückerová – VII.A, ČJ, Inf, Svět práce, alzbeta.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Ing. Pavla Nováková –VII. B, Př, Ch, PV, pavla.novakova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Vladislava Lehečková – VIII.A, D, Z, VKO, vladislava.leheckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martin Procházka – VIII.B, M, F, martin.prochazka@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Hudečková – IX. A, Př, Tv, Vv, jana.hudeckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Bohumila Sellnerová – IX.B, M, Př, bohumila.sellnerova@zstgmvimperk.cz

Ostatní učitelé
Mgr. Josef Bejček – Z, Tv, josef.bejcek@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michaela Donnelly – AJ,  michaela.donnelly@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hříbalová – NJ, Hv, Vv, PV, petra.hribalova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Hanuš Rücker – Vv, hanus.rucker@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jiří Toušl – M, F, PČ, jiri.tousl@zstgmvimperk.cz
Bc. Albert Hrůša – AJ, albert.hrusa@zstgmvimperk.cz
Bc. Kateřina Hofmanová

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka
Alena Klausová
Lucie Latková
Kristýna Dolejší
Alena Iglerová
Bronislava Desatová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní
Ing. Michal Gabauer – mzdový účetní
Hana Smolová – administrativní práce
Školník
Karel Hercik
Údržba
Marián Hupka
Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová – budova 1. máje
Veronika Alešová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Šárka Važanová –  budova Pražská 167
Radmila Fričová – budova Pražská 167

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ
Dana Klasová, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Martina Hleděncová
Ludmila Důrová

Asistent pedagoga
Ing. Jolana Smolová
Lenka Josefíková
Jitka Temňáková
Kristýna Dolejší
Renata Šimůnková
Jana Lampová
Bc. Kateřina Hofmanová 
Tereza Vacíková
Monika Šašková
Barbora Krejsová

Školní asistent
Bronislava Desatová
Alena Iglerová