Zaměstnanci školy – školní rok 2022/23

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv, dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Iva Karasová, zástupce řed. školy, 1. stupeň, iva.karasova@zstgmvimperk.cz

Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova 1. máje
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková
Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková
Speciální pedagog
Mgr. Martina Bačíková

Třídní učitelé

Mgr. Lenka Kohoutová – I. A, 1, stupeň, AJ,lenka.kohoutova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Mondlová – I. B, 1. stupeň, AJ, martina.mondlova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Bačíková – II. A, 1. stupeň, Inf, martina.bacikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Dagmar Daňková – II.B, 1. stupeň, Inf. dagmar.dankova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Malíková – II. C, 1. stupeň, Aj petra.malikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Frčková – III. A, 1. stupeň, reedukace,  jana.frckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michal Hrdý – III.B, 1. stupeň, michal.hrdy@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jitka Ondřejová – IV. A, 1. stupeň, jitka.ondrejova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hrůšová – IV.B, 1. stupeň, petra.hrusova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Eva Jakšová Sládková – V.A, Čj, Př, Aj, reedukace,  eva.sladkova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Lenka Lišková, M.A. – V. B, Čj, Aj, lenka.liskova@zstgmvimperk.cz

Mgr. Jana Hudečková -VI.A,  Př, Tv, VKO jana.hudeckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Aneta Králová – VI.B, Čj, Hv, Nj, Inf. aneta.kralova@zstgmvimperk.cz
Bc. Tereza Procházková – VII.A, M, Vv, Pv tereza.prochazkova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Milena Bucharová–VII. B, Čj, Aj, milena.bucharova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Alžběta Rückerová – VIII.A, Čj, Inf, alzbeta.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Ing. Pavla Nováková – VIII.B, Ch, Př, VKO, Pč pavla.novakova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Vladislava Lehečková– IX. A, D, Z,  vladislava.leheckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martin Procházka – IX.B, M, F,  martin.prochazka@zstgmvimperk.cz

Ostatní učitelé

Mgr. Bohumila Sellnerová – M, Př, bohumila.sellnerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Josef Bejček – Z, Tv, josef.bejcek@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hříbalová – Nj, Hv, Vv, Pv, petra.hribalova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Hanuš Rücker – Vv, hanus.rucker@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jiří Toušl – F, Pč, jiri.tousl@zstgmvimperk.cz
Mgr. Ing. Klára Málová – Aj, Vv, klara.malova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Lenka Polatová, Dis. – VKO, lenka.polatova@zstgmvimperk.cz
Bc. David Pek – Z, TV, david.pek@zstgmvimperk.cz   
Bc. Lucie Štindlová – Inf,lucie.stindlova@zstgmvimperk.cz
Tereza Vacíková – 1. stupeň, tereza.vacikova@zstgmvimperk.cz

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka, druzina@zstgmvimperk.cz
Lucie Latková
Kristýna Dolejší
Bc. Lucie Štindlová
Alena Iglerová
Bronislava Desatová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní, drahomira.stankova@zstgmvimperk.cz
Ing. Michal Gabauer – mzdový účetní, mucetni@zstgmvimperk.cz
Hana Smolová – administrativní práce, hana.smolova@zstgmvimperk.cz
Školník
Karel Hercik
Údržba
Marián Hupka
Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Šárka Važanová –  budova Pražská 167

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ, jidelna@zstgmvimperk.cz
Dana Klasová, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Martina Hleděncová
Ludmila Důrová

Asistent pedagoga
Ing. Jolana Smolová
Jitka Temňáková
Kristýna Dolejší
Jana Lampová
Bc. Kateřina Hofmanová 
Barbora Krejsová

Školní asistent
Alena Iglerová