Zaměstnanci školy – školní rok 2020/21

Vedení školy
Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka, ČJ-Hv, dagmar.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Iva Karasová, zástupce řed. školy, 1. stupeň, iva.karasova@zstgmvimperk.cz


Pracovnice pověřená vedením odloučeného pracoviště Pražská 167
Mgr. Dagmar Daňková
Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku
Mgr. Iva Karasová, 1. stupeň
Výchovný poradce pro žáky 5. – 9. ročníku
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova 1. máje
Mgr. Alžběta Rückerová
ICT koordinátor – budova Pražská
Mgr. Dagmar Daňková
Preventista rizikového chování
Mgr. Vladislava Lehečková
Školní psycholog
PhDr. Alena Wagnerová
Speciální pedagog
Mgr. Martina Bačíková

Třídní učitelé

Mgr. Lenka Kohoutová – I. A, 1, stupeň, AJ, lenka.kohoutova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Mondlová – I. B, 1. stupeň, AJ, martina.mondlova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Malíková – II. A, 1. stupeň, AJ, petra.malikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Frčková – II. B, 1. stupeň, jana.frckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martina Bačíková – III. A, 1. stupeň, Inf., martina.bacikova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Dagmar Daňková – III. B, 1. stupeň, Inf., dagmar.dankova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jitka Ondřejová – IV. A, 1. stupeň, ČJS, jitka.ondrejova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michal Hrdý – IV. B, 1. stupeň, PČ, michal.hrdy@zstgmvimperk.cz
Mgr. Aneta Králová – V. A, ČJ, HV aneta.kralova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hrůšová – V. B, 1. stupeň, Tv, petra.hrusova@zstgmvimperk.cz

Mgr. Alžběta Rückerová – VI.A, ČJ, Inf, Svět práce, alzbeta.ruckerova@zstgmvimperk.cz
Ing. Pavla Nováková –VI. B, Př, Ch, PV, pavla.novakova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Zuzana Vaňková – VII. A, M, AJ,zuzana.vankova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Lenka Klímová – VII. B, ČJ, D, lenka.klimova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jana Hudečková – VIII. A, Př, Tv, Vv, jana.hudeckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Bohumila Sellnerová – VIII. B, M, Př, bohumila.sellnerova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Vladislava Lehečková – IX. A, D, Z, VKO, vladislava.leheckova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Martin Procházka – IX. B, M, F, martin.prochazka@zstgmvimperk.cz

Ostatní učitelé
Mgr. Dana Toušlová – ČJ, VKO, dana.touslova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Josef Bejček – Z, Tv, josef.bejcek@zstgmvimperk.cz
Mgr. Michaela Donnelly – AJ,  michaela.donnelly@zstgmvimperk.cz
Mgr. Petra Hříbalová – NJ, Hv, Vv, PV, petra.hribalova@zstgmvimperk.cz
Ing. Anna Chrstošová – Inf., anna.chrstosova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Hanuš Rücker – Vv, hanus.rucker@zstgmvimperk.cz
Mgr. Kateřina Mondlová – AJ, PČ, Vv, katerina.mondlova@zstgmvimperk.cz
Mgr. Jiří Toušl – M, F, PČ, jiri.tousl@zstgmvimperk.cz
Albert Hrůša – AJ, albert.hrusa@zstgmvimperk.cz

Školní družina
Lenka Malíková – vedoucí vychovatelka
Alena Klausová
Bc. Monika Žižková
Lucie Latková
Alena Iglerová
Bronislava Desatová

Ekonomický úsek
Drahomíra Staňková – hlavní účetní
Ing. Michal Gabauer – mzdový účetní
Hana Smolová – administrativní práce
Školník
Karel Hercik
Údržba
Marián Hupka
Úklid
Šárka Narovcová – budova 1. máje
Hana Smolová – budova 1. máje
Ludmila Důrová – budova 1. máje
Věra Trojanová – budova Pražská 167
Šárka Važanová –  budova Pražská 167
Ludmila Hodoušková – budova 1. máje 268

Školní jídelna
Monika Procházková, vedoucí ŠJ
Ludmila Hodoušková, vedoucí kuchařka
Jaroslava Kantorová
Ivana Michalová
Dana Klasová
Martina Hleděncová

Asistent pedagoga
Marie Košková
Ing. Jolana Smolová
Lenka Josefíková
Jitka Temňáková
Lucie Latková
Bc. Monika Žižková
Renata Šimůnková
Jana Lampová
Mgr. Milena Bucharová
Bc. Kateřina Hofmanová

Školní asistent
Bronislava Desatová
Alena Iglerová