Školní jídelna

CENY OBĚDŮ ( platné od 1. 10. 2022)

žáci 7- 10 let               27 Kč
žáci 11 – 15 let            29 Kč
žáci nad 15 let            31 Kč
cizí strávníci                81 Kč

Jídelníček najdete zde