Školní jídelna

CENY OBĚDŮ – ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

CENY OBĚDŮ PLATNÉ OD 1. 10. 2019

žáci 7- 10 let               22 Kč
žáci 11 – 15 let            24 Kč
žáci nad 15 let            26 Kč
cizí strávníci                63 Kč

Jídelníček najdete zde