Školní jídelna

CENY OBĚDŮ ( platné od 1. 10. 2021)

žáci 7- 10 let               24 Kč
žáci 11 – 15 let            26 Kč
žáci nad 15 let            28 Kč
cizí strávníci                73 Kč

Jídelníček najdete zde