O školní družině

Každým rokem je ve školní družině naplněna kapacita 120 přihlášených dětí, které jsou rozděleny do čtyř oddělení. Zázemím pro děti jsou nově vybavené zrekonstruované třídy v přízemí krásné historické budovy naší školy. Družina je otevřena od 6.00 do 8.00 hodin a po vyučování od 11.30 do 16.15 hodin. Do školní družiny jsou žáci přihlášeni k pravidelné docházce formou zápisního lístku, které rozdáváme ve třídách při zahájení nového školního roku a seznamujeme děti a rodiče se základními informacemi o školní družině.

Vychovatelé a asistenti zajišťují pro děti především relaxaci po denní výuce formou rekreační, tělovýchovnou, zájmovou a odpočinkovou činností. Při školní družině mohou děti bezplatně navštěvovat několik zájmových kroužků – sportovní kroužek, dovedné ruce a pěvecký kroužek. V zimních měsících ještě kroužek bruslení.

Dny v družině jsou pestré a zajímavé. Děti se po vyučování těší na setkání se svými kamarády. Po obědě trávíme převážně čas venku na hřišti, na školní zahradě, na dopravním hřišti u školy v parku, kde máme k dispozici 16 koloběžek a 2 jízdní kola. V nově vybavených třídách pak hrajeme společenské hry, vyrábíme dárky pro rodiče a kamarády, zpíváme písničky s doprovodem kytary nebo klavíru, čteme a prohlížíme knihy, luštíme křížovky a jiné rébusy. Po třetí hodině si mohou děti napsat domácí úkoly, pokud s tím rodiče souhlasí. Téměř každý den zaběhneme s náruživými sportovci do tělocvičny na vybíjenou, kterou hrajeme ve všech možných podobách.

Každý měsíc podnikáme s dětmi nějakou větší akci – např. návštěvu městské knihovny, dětský karneval, oslavu Dne matek v MěKS, bojové hry v arboretu a jiné.

V družině se také mohou žáci seznámit se sběrem léčivých bylin a hlavními zásadami jejich zpracování a využití.

 Těžištěm naší práce ve školní družině není výpočetní technika, ale především aktivní pohyb, získávání nových dovedností a v neposlední řadě pěstování vzájemných kamarádských vztahů a tolerance k druhému.