Ceny obědů ve školní jídelně ZŠ TGM Vimperk , školní rok 2023/2024

Žáci ve věku        7 – 10 let                        27 Kč

Žáci ve věku 11 – 15 let                              29 Kč

Žáci ve věku nad 15 let                               31 Kč

Cizí strávníci                                                 81Kč