Výchovní poradci

Výchovný poradce pro 1. stupeň (1. – 4. tř.): Mgr. Iva Karasová

Kontaktní údaje:

Telefonní kontakt:   388 414 132
Konzultační hodiny: čtvrtek od 13.30 hod. po domluvě

Výchovný poradce pro 2. stupeň (5. – 9. tř.): Mgr. Alžběta Rückerová

Kontaktní údaje:

Telefonní kontakt:   388 412 041
Konzultační hodiny: středa od 13.30 hod. po domluvě

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje se školním psychologem, metodikem prevence, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
  • spolupracuje s ŠPZ, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
  • koordinuje časový harmonogram zpracování individuálního plánu pro žáky s SVP
  • eviduje mimořádně nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s SVP
  • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky
  • působí jako poradce pro třídní učitele