Konzultační hodiny – šk. rok 2023/2024

Konzultace: po předběžné dohodě s vyučujícím

Mgr. Josef Bejček

Mgr. Jana Hudečková

Mgr. Petra Hříbalová

Mgr. Vladislava Lehečková

Mgr. Lenka Lišková M.A.

Ing.   Pavla Nováková

Bc.   David Pek

Mgr. Martin Procházka

Mgr. Alžběta Rückerová

Mgr. Dagmar Rückerová

Mgr. Hanuš Rücker – individuálně

Mgr. Bohumila Sellnerová

Mgr. Eva Jakšová Sládková

Mgr. Jiří Toušl

Bc. Tereza Volmutová