O škole

VZDĚLÁNÍ JE START ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA

Délka vzdělávání: 9 let
Získaný stupeň vzdělání: základní

Pedagogové navazují na bohatou tradici práce školy a jsou otevřeni efektivní vyučovací strategii využívající vyučovacích metod prospěšných pro žáky. Vznikají zážitkové programy, projekty týkající se vzájemné spolupráce, uskutečňují se soutěže a společenské akce.

Podporujeme jazykové vzdělávání, zájmovou činnost a sportovní aktivity ve sportovních i běžných třídách, staráme se o rozvoj každého dítěte. Připravujeme žáky na jejich budoucí životní cestu, k dispozici máme odborné učebny F, Ch, Př, Vv, Hv, dílny, cvičnou kuchyni, školní zahradu a 2 tělocvičny.

Věříme, že samotný proces učení je stejně důležitý jako získané znalosti, dovednosti a schopnosti.

zÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk
1. máje 268
385 01 Vimperk, okres Prachatice, kraj Jihočeský

Sídlo organizace : 1. máje 268, 385 01 Vimperk, okres Prachatice
Odloučené pracoviště : Pražská 167, 385 01 Vimperk, okres Prachatice

IČO: 47259132

Zřizovatel: Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk , okres Prachatice

IČO: 250805

Zřizovací listina schválena usnesením Zastupitelstva č. 470 dne 30.5.2005 s účinností od 1.6.2005

Přehled právních předpisů

– Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
– Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
– Zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonůč. 190/1993, č. 256/1994, č. 139/1995, č. 132/2000
– Zákon 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce)
– Vyhláška č. 48/2005 S., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
– Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
– Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě odborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

» podrobné kontakty najdete zde

KONTAKTUJTE NÁS

Základní škola T.G. Masaryka Vimperk

  • 388 412 017
  • skola@zstgmvimperk.cz
  • 1.máje 268 385 01 Vimperk