Pracovnice školní jídelny

Monika Procházková                             vedoucí ŠJ

Dana Klasová                                           hlavní kuchařka

Jaroslava Kantorová                               kuchařka

Martina Hleděncová                               kuchařka

Ivana Michalová                                      kuchařka

Ludmila Důrová                                      kuchařka, úklid