Rada žáků

Na naší základní škole pracuje již několik let skupina žáků, kteří se podílejí na organizaci akcí školy a jednotlivé třídy mají příležitost prostřednictvím svých volených zástupců podat své náměty k dění ve škole. Rada žáků se schází přibližně 6 x do roka a na svém prvním setkání zvolí vedení rady a stanoví si plán činnosti. V RŽ je 10 zvolených zástupců tříd 5. – 9. ročníku.

Plán činnosti:

 1. Péči o kulturní prostředí ve škole
 2. Prezentace činnosti rady
 3. Vlastní náměty a nápady – 3 000 Kč
 4. Podíl na organizaci kulturních akcí jednotlivých tříd
 5. Mikuláš
 6. Rozsvícení vánočního stromu
 7. Škola nanečisto
 8. Strom absolventů
 9. Projekt 1/9
 10. Školní časopis, třídní časopis
 11. Bezpečnost dětí (internet, doprava, rizikové chování)
 12. Informace ze třídy

Setkání RŠ probíhá za účasti vedení školy nebo pedagoga.