Žádost o uvolnění žáka z vyučování (3 a více dní, které omlouvá ředitelka školy)