Termíny třídnických hodin – šk. rok 2023/2024

Třídnické hodiny 2023/2024

TŘÍDNICKÉ HODINY:

5. – 9. ročník – čt – 7. 40 /1x za 14 dní

Žáci se účastní třídnických hodin podle pokynů třídního učitele.

Náplň třídnických hodin:

Řešení třídních záležitostí

Tvorba třídního kolektivu

Péče o kmenovou třídu

Příprava a organizace třídních akcí